บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ความสะดวกที่ง่ายขึ้น เพียงสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

คุณจะไม่พลาดวันครบกำหนดชำระค่าใช้จ่าย และสามารถชำระค่าใช้จ่ายรายเดือนต่างๆ ได้ตรงเวลา เพราะธนาคารจะ หักบัญชีเงินฝากของคุณตามที่สมัครบริการไว้เพื่อชำระเงินให้กับบริษัทที่มีข้อตกลงกับธนาคาร

รายการที่สามารถชำระผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
 • ค่าน้ำ ค่าไฟ

ดาวน์โหลด PDF (การประปาส่วนภูมิภาค)

ดาวน์โหลด PDF (การประปานครหลวง)

ดาวน์โหลด PDF (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

ดาวน์โหลด PDF (การไฟฟ้านครหลวง)


 • ค่าโทรศัพท์บ้าน และโทรศัพท์มือถือ

 • ดาวน์โหลด PDF (กสท โทรคมนาคม)

  ดาวน์โหลด PDF (ทีโอที)


 • ค่าบัตรเครดิต
 • ค่าผ่อนชำระสินเชื่อ
 • ค่าเบี้ยประกันชีวิต ประกันภัย
 • ชำระเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

 • ดาวน์โหลด PDF


 • ค่าสินค้าและบริการอื่นๆ
 • ช่องทางและขั้นตอนการสมัคร
  • สาขาธนาคาร

   เพียงนำสำเนาใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงิน พร้อมด้วยสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพที่คุณต้องการให้หักบัญชีมาที่สาขา จากนั้น
   • รับแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากของธนาคาร
   • กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มฯ
   • ยื่นแบบฟอร์มฯ พร้อมสำเนาใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จรับเงิน และสมุดบัญชีเงินฝาก

   หมายเหตุ: กรณีชำระค่าสาธารณูปโภค โปรดใช้แบบฟอร์มหนังสือยินยอมของแต่ละองค์กรสาธารณูปโภค

  • บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง

   คลิก ‘สมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ’ ในเมนู ‘ชำระเงิน’ โดยในการทำรายการแต่ละครั้ง จะต้องใช้รหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password: OTP) ซึ่งธนาคารจะส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณตามหมายเลขที่คุณได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร

   คุณสามารถติดต่อบริษัทผู้รับชำระ เพื่อสอบถามรายละเอียดรอบบิลที่ธนาคารจะเริ่มดำเนินการหักบัญชีเงินฝากของคุณ หรือตรวจสอบจากข้อความในใบแจ้งหนี้ที่คุณได้รับจากบริษัทผู้รับชำระได้เช่นกัน

  • บัวหลวงเอทีเอ็ม

   คุณสามารถสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงใช้บัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเดบิตบีเฟิสต์ ในการสมัครที่เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม โดยเริ่มจาก
   • สอดบัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเดบิตบีเฟิสต์ และกดรหัสลับส่วนตัว
   • เลือก ‘สมัครบริการ’ จากหน้าจอเมนูหลัก
   • เลือกประเภทบริการ ‘บริการหักบัญชีอัตโนมัติ’
   • อ่านข้อตกลงการใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติจากนั้น กดปุ่ม ‘ยอมรับ’
   • เลือก ‘ประเภทบัญชี’ (บัญชีสะสมทรัพย์ / บัญชีกระแสรายวัน)
   • เลือก ‘บัญชีที่ต้องการ’
   • เลือก ‘วิธีค้นหาบริษัทผู้รับชำระ’
   • เลือก ‘ประเภทธุรกิจของบริษัทที่จะชำระ’
   • เลือก ‘บริษัทที่จะชำระ’ จากนั้นให้ระบุข้อมูลตามลำดับในหน้าถัดไปจนครบ
   • เมื่อทำรายการตามขั้นตอนแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยันการสมัครใช้บริการให้ตรวจสอบ โปรดกดปุ่ม ‘ยืนยัน’ เพื่อทำการสมัครใช้บริการ
   • เมื่อคุณทำรายการเรียบร้อยแล้ว จะได้รับใบบันทึกรายการจากเครื่องเอทีเอ็มเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
   • ผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชีจะได้รับจดหมายแจ้งผลการสมัครใช้บริการทางไปรษณีย์

  เครื่องมือช่วยเหลือ

  ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
  ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

  เครื่องมือช่วยเหลือ

  ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน