หลากหลายบริการดิจิทัล

ง่ายทุกรูปแบบ ทุกช่องทาง สะดวก มั่นใจ ปลอดภัย

ไอแคช (ระบบใหม่)

บริการธนาคารดิจิทัลเพื่อธุรกิจระบบใหม่ ที่จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการเงินของทั้งธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่

บิซ ไอแบงก์กิ้ง

ต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง บริหารการเงินได้อย่างรวดเร็ว และครบครัน มั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัย

คอร์ปอเรท ไอแคช

บริการออนไลน์เพื่อชำระ/เรียกเก็บเงินและบริหารสภาพคล่องอย่างครบวงจร มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล

SWIFT for Corporates

โซลูชั่นของระบบ SWIFT เพื่อการ ทำธุรกรรมทางธุรกิจ สะดวก คล่องตัว และประหยัดค่าใช้จ่าย

บริหารธุรกิจ

บริการชำระเงิน

หลากหลายทางเลือกในการชำระเงินได้อย่างสะดวก ตรงตามกำหนดเวลา บริหารธุรกิจได้อย่างคล่องตัว

บริหารธุรกิจ

บริการเรียกเก็บเงิน

สะดวกยิ่งขึ้นกับบริการรับชำระเงินหลากหลายรูปแบบ พร้อมรับเงินเข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย

บริหารธุรกิจ

บริการบริหารสภาพคล่อง

บริหารเงินภายในบัญชีบริษัทและกลุ่มบริษัทได้อย่างคล่องตัว เพื่อสร้างโอกาสและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate
Service Center (66) 0 2031 7888

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate Service Center (66) 0 2031 7888

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ