จุดเด่นบริการ

สะดวก คล่องตัว

บริหารเงินในบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประหยัดค่าใช้จ่าย

ลดต้นทุนการดำเนินการติดตามและตรวจสอบได้

ปลอดภัย น่าเชื่อถือ

ระบบมีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เพิ่มความคล่องตัว รู้ทุกความเคลื่อนไหว บริษัทสามารถรับรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี ณ สิ้นวัน และ/หรือระหว่างวัน ซึ่งถูกส่งตรงจากธนาคารทุกแห่งที่บริษัทใช้บริการ

    *ปัจจุบันสถาบันการเงินกว่า 8,500 แห่งในกว่า 200 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมให้บริการ SWIFT for Corporates

  • ประหยัดค่าใช้จ่าย การใช้ระบบ SWIFT สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการบริหารบัญชีผ่านช่องทางในหลากหลายระบบ รวมถึงเอื้อต่อการทำงานแบบ Straight-through-Processing ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาในการทำงาน

  • เพิ่มระดับความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ บริษัทสามารถทำธุรกรรมบนระบบที่มีความเสถียรและความปลอดภัยสูงสุด

  • ยกระดับมาตรฐานการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน บริษัทสามารถควบคุมการปฏิบัติงานผ่านช่องทางเดียว ช่วยลดงานด้านการบริหารบัญชี และควบคุมดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate
Service Center (66) 0 2031 7888

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate Service Center (66) 0 2031 7888

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ