เกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพเป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเครือข่ายสาขาต่างประเทศที่ครอบคลุมเขตเศรษฐกิจที่สำคัญทั่วโลก ธนาคารเป็นผู้นำตลาดด้านบริการสำหรับลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ ธุรกิจรายกลางและรายปลีก นอกจากนี้ ยังมีฐานลูกค้ากว้างขวางในตลาดลูกค้าบุคคล ธนาคารจึงพร้อมสนับสนุนทั้งลูกค้าและภาคธุรกิจเพื่อให้ก้าวสู่เป้าหมาย

รายงานทางการเงินล่าสุด

รายเดือน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1)

เมษายน 2562

17 พฤษภาคม 2562

รายไตรมาส

ผลประกอบการไตรมาส 1/2562 (สอบทานแล้ว)

งบการเงินMD&A

14 พฤษภาคม 2562

ราคาหุ้น

    

BBL: หลักทรัพย์ที่ซื้อขายผ่านกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

BBL-F: หลักทรัพย์ที่ซื้อขายผ่านกระดานต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยนักลงทุนชาวต่างประเทศ

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ข้อมูลทางการเงิน

ธนาคารกรุงเทพ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน

ข้อมูลนำเสนอ

ข้อมูลนำเสนอสำหรับนักลงทุน โดยจัดทำเป็นรายไตรมาส

อันดับความน่าเชื่อถือ

ธนาคารกรุงเทพได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเป็น ‘ระดับที่น่าลงทุน’ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับนานาชาติ

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สิทธิของ
ผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล

บริการนักลงทุน

บริการนักลงทุน

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น/นักลงทุน และคำถามที่พบบ่อย

ค้นหารายงาน

ค้นหารายงาน

คุณสามารถเลือกค้นหาตามประเภทของรายงานทางการเงินและปีที่ต้องการ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน