ข้อมูลนำเสนอ

ข้อมูลนำเสนอสำหรับนักลงทุน โดยจัดทำเป็นรายไตรมาส

Permata and Bangkok Bank

ดาวน์โหลด PDF

12 ธันวาคม 2562

ไตรมาสที่ 3

ดาวน์โหลด PDF

ตุลาคม 2562

ไตรมาสที่ 2

ดาวน์โหลด PDF

กรกฎาคม 2562

ไตรมาสที่ 1

ดาวน์โหลด PDF

เมษายน 2562

ไตรมาสที่ 4

ดาวน์โหลด PDF

กุมภาพันธ์ 2562

ไตรมาสที่ 3

ดาวน์โหลด PDF

ตุลาคม 2561

ไตรมาสที่ 2

ดาวน์โหลด PDF

กรกฎาคม 2561

ไตรมาสที่ 1

ดาวน์โหลด PDF

พฤษภาคม 2561

ไตรมาสที่ 4

ดาวน์โหลด PDF

มกราคม 2561

ไตรมาสที่ 3

ดาวน์โหลด PDF

พฤศจิกายน 2560

ไตรมาสที่ 2

ดาวน์โหลด PDF

สิงหาคม 2560

ไตรมาสที่ 1

ดาวน์โหลด PDF

พฤษภาคม 2560

ไตรมาสที่ 4

ดาวน์โหลด PDF

กุมภาพันธ์ 2560

ไตรมาสที่ 3

ดาวน์โหลด PDF

พฤศจิกายน 2559

ไตรมาสที่ 2

ดาวน์โหลด PDF

สิงหาคม 2559

ไตรมาสที่ 1

ดาวน์โหลด PDF

พฤษภาคม 2559

ไตรมาสที่ 4

ดาวน์โหลด PDF

กุมภาพันธ์ 2559

ไตรมาสที่ 3

ดาวน์โหลด PDF

พฤศจิกายน 2558

ไตรมาสที่ 2

ดาวน์โหลด PDF

สิงหาคม 2558

ไตรมาสที่ 1

ดาวน์โหลด PDF

พฤษภาคม 2558

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน