ข้อมูลนำเสนอ

ข้อมูลนำเสนอสำหรับนักลงทุน โดยจัดทำเป็นรายไตรมาส

ไตรมาสที่ 1

ดาวน์โหลด PDF

พฤษภาคม 2565

ไตรมาสที่ 4

ดาวน์โหลด PDF

กุมภาพันธ์ 2565

ไตรมาสที่ 3

ดาวน์โหลด PDF

พฤศจิกายน 2564

ไตรมาสที่ 2

ดาวน์โหลด PDF

กรกฎาคม 2564

ไตรมาสที่ 1

ดาวน์โหลด PDF

เมษายน 2564

ไตรมาสที่ 4

ดาวน์โหลด PDF

กุมภาพันธ์ 2564

ไตรมาสที่ 3

ดาวน์โหลด PDF

ตุลาคม 2563

ไตรมาสที่ 2

ดาวน์โหลด PDF

สิงหาคม 2563

ไตรมาสที่ 1

ดาวน์โหลด PDF

พฤษภาคม 2563

Update on Permata and Bangkok Bank

ดาวน์โหลด PDF

กุมภาพันธ์ 2563

ไตรมาสที่ 4

ดาวน์โหลด PDF

กุมภาพันธ์ 2563

Permata and Bangkok Bank

ดาวน์โหลด PDF

12 ธันวาคม 2562

ไตรมาสที่ 3

ดาวน์โหลด PDF

ตุลาคม 2562

ไตรมาสที่ 2

ดาวน์โหลด PDF

กรกฎาคม 2562

ไตรมาสที่ 1

ดาวน์โหลด PDF

เมษายน 2562

ไตรมาสที่ 4

ดาวน์โหลด PDF

กุมภาพันธ์ 2562

ไตรมาสที่ 3

ดาวน์โหลด PDF

ตุลาคม 2561

ไตรมาสที่ 2

ดาวน์โหลด PDF

กรกฎาคม 2561

ไตรมาสที่ 1

ดาวน์โหลด PDF

พฤษภาคม 2561

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ