สินเชื่อธุรกิจโครงการ

ธนาคารพร้อมสนับสนุนด้านการเงิน และให้คำปรึกษาด้านการลงทุน และการเข้าซื้อกิจการในโครงการขนาดใหญ่แก่ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

สินเชื่อโครงการ

จัดหาสินเชื่อสนับสนุนให้กับโครงการขนาดใหญ่ทั้งวงเงินกู้ระยะสั้น และระยะยาวทั้งในและต่างประเทศอย่างเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จากทีมงานที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น พลังงาน ปิโตรเคมีก๊าซ และทรัพยากรธรรมชาติ และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

สินเชื่อสนับสนุนการเข้าซื้อกิจการ/สินเชื่อในธุรกรรมที่มีโครงสร้างซับซ้อน

จัดหาสินเชื่อสำหรับการเข้าซื้อกิจการ และการให้สินเชื่อที่มีโครงสร้างซับซ้อน เช่น Asset Based Financing รวมถึงการนำเสนอเครื่องมือทางการเงินต่างๆ แบบครบวงจรจากทีมงาน และสาขาในต่างประเทศของธนาคารที่มีประสบการณ์ และเข้าใจในลักษณะธุรกรรมเฉพาะในแต่ละประเทศ

บริการครบวงจร

นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินเชื่อโครงการ เช่น บริการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย/อัตราแลกเปลี่ยน บัญชีเงินฝาก บริการบริหารเงินสด

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ
และดูแลการเงินของคุณ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ