สินเชื่อธุรกิจโครงการ

ธนาคารพร้อมสนับสนุนด้านการเงิน และให้คำปรึกษาด้านการลงทุน และการเข้าซื้อกิจการในโครงการขนาดใหญ่แก่ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

สินเชื่อโครงการ

จัดหาสินเชื่อสนับสนุนให้กับโครงการขนาดใหญ่ทั้งวงเงินกู้ระยะสั้น และระยะยาวทั้งในและต่างประเทศอย่างเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จากทีมงานที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น พลังงาน ปิโตรเคมีก๊าซ และทรัพยากรธรรมชาติ และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

สินเชื่อสนับสนุนการเข้าซื้อกิจการ และสินเชื่อในธุรกรรมที่มีโครงสร้างซับซ้อน

จัดหาสินเชื่อสำหรับการเข้าซื้อกิจการ และการให้สินเชื่อที่มีโครงสร้างซับซ้อน เช่น Asset Based Financing รวมถึงการนำเสนอเครื่องมือทางการเงินต่างๆ แบบครบวงจรจากทีมงาน และสาขาในต่างประเทศของธนาคารที่มีประสบการณ์ และเข้าใจในลักษณะธุรกรรมเฉพาะในแต่ละประเทศ

บริการครบวงจร

นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินเชื่อโครงการ เช่น บริการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย/อัตราแลกเปลี่ยน บัญชีเงินฝาก บริการบริหารเงินสด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารกรุงเทพเป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำด้านการให้สินเชื่อธุรกิจโครงการ รวมถึงสินเชื่อสนับสนุนการเข้าซื้อกิจการแก่โครงการขนาดใหญ่ ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ความเข้าใจในโครงสร้างทางการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเครือข่ายสาขาทั้งในและต่างประเทศของธนาคาร

ที่ผ่านมาธนาคารได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ ในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และจัดหาสินเชื่อโครงการ สำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมพลังงาน โทรคมนาคม ปิโตรเคมี ก๊าซและทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน เป็นต้นเครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน