ติดต่อเรา

คุณสามารถส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะ รวมทั้งแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของธนาคารผ่านแบบฟอร์มติดต่อด้านล่าง

 

ธนาคารกรุงเทพขอขอบคุณที่ท่านได้สละเวลาส่งอีเมลถึงเรา เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับโดยเร็วที่สุด

custom header

โปรดทราบ: การติดต่อธนาคารทางอีเมล info@bangkokbank.com เหมาะสำหรับใช้สอบถามข้อมูลทั่วไปหรือบริการของธนาคารที่ไม่เกี่ยวกับรายละเอียดหรือข้อมูลทางการเงินส่วนตัว

ด้วยนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยของธนาคารและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า การให้บริการตรวจสอบข้อมูลบัญชี หรือข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า รวมถึงการอายัดบัตร ธนาคารไม่สามารถกระทำผ่านทางอีเมลได้

กรณีทำบัตรเครดิต/บัตรเดบิตสูญหายหรือถูกโจรกรรมและต้องการอายัดบัตร โปรดติดต่อบัวหลวงโฟน 1333 หรือ (66) 0 2645 5555 ทันที

ช่องทางอื่นในการติดต่อ

ทางไปรษณีย์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ทางโทรศัพท์
ติดต่อบริการบัวหลวงโฟน โทร. 1333 สำหรับการโทรในประเทศ หรือ (66) 0 2645 5555 สำหรับการโทรจากต่างประเทศ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
บริการสมาชิกบัตร
 • สำหรับบัตรธนาคารกรุงเทพ บัตรเครดิตวีซ่าธนาคารกรุงเทพ และบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดธนาคารกรุงเทพ โทร. (66) 0 2638 4000
 • สำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกันเอ็กซ์เพรส โทร. (66) 0 2638 4400
SWIFT Address
รหัส SWIFT ของธนาคารกรุงเทพคือ BKKBTHBK

ข้อมูลเพิ่มเติม

การขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ธนาคารติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยของธนาคาร ภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดดังกล่าว จึงเป็นข้อมูลภายในของธนาคารไม่พึงเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าหรือผู้เสียหายมีความประสงค์ที่จะขอตรวจสอบภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดที่ธนาคารบันทึกไว้ ธนาคารกำหนดขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

 1. ลูกค้าหรือผู้เสียหาย แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อทำการสอบสวนข้อเท็จจริง
 2. พนักงานสอบสวนมีหนังสือ/หมายเรียกพยานหลักฐาน ขอให้ธนาคารนำส่งภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดเพื่อประกอบสำนวนการสอบสวน โดยอ้างอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 132
 3. พนักงานสอบสวน/ลูกค้าหรือผู้เสียหาย นำส่งต้นฉบับหนังสือ/หมายเรียกพยานหลักฐานดังกล่าวแก่ธนาคาร โดยผ่านช่องทางดังนี้
  • ทางไปรษณีย์
   ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ หน่วยงานกำกับดูแล เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือ
  • ที่ทำการสาขาธนาคารทุกแห่ง
 4. เมื่อธนาคารตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ/หมายเรียกพยานหลักฐานแล้ว ธนาคารจะรวบรวมภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิด (ถ้ามี) และนำส่งให้แก่พนักงานสอบสวน

ทั้งนี้ ธนาคารสามารถจัดส่งภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วันปฏิทิน นับแต่วันที่เกิดเหตุ จนถึงวันที่ธนาคารได้รับหนังสือ/หมายเรียกพยานหลักฐาน ในกรณีที่มีเหตุทำให้ธนาคารไม่สามารถจัดส่งภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดให้แก่พนักงานสอบสวนได้ เช่น กล้องวงจรปิด/เครื่องบันทึกภาพชำรุด บริเวณที่ขอตรวจสอบภาพไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด เกินระยะเวลาจัดเก็บภาพ หรือมีเหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น ธนาคารจะมีหนังสือแจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบต่อไป

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน