รู้จักธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพเป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผู้นำด้านบริการสำหรับลูกค้าธุรกิจ และมีฐานลูกค้าบุคคลที่กว้างขวางที่สุดในประเทศไทย

ลูกค้าบุคคล

ธนาคารให้การสนับสนุน และคำปรึกษาที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้าแต่ละคน จากประสบการณ์การให้บริการลูกค้าบุคคลกว่า 17 ล้านบัญชี และการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทในเครือ

แบ่งปันความรู้ และประสบการณ์

ธนาคารมอบความมั่นใจในโลกแห่งความไม่แน่นอน และเป็นมากกว่าผู้ให้บริการทางการเงิน ด้วยการแบ่งปันความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไปทั้งในประเทศ ภูมิภาค รวมทั้งสถานการณ์โลก ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อลูกค้าและสังคมส่วนรวม

นวัตกรรม

ธนาคารให้ความสำคัญกับนวัตกรรมเพื่ออนาคต โดยพัฒนาบริการธนาคารดิจิทัล เพื่อช่วยให้คุณทำธุรกรรมและจัดการการเงินได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งร่วมมือกับฟินเทคชั้นนำ สร้างสรรค์บริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด

ลูกค้าธุรกิจ

ธนาคารสนับสนุนบริษัททั้งขนาดใหญ่และเล็กในการพัฒนาธุรกิจ และเป็นผู้นำตลาดด้านสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่ รายกลางและรายเล็กในประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนธุรกิจครอบครัวในการส่งมอบกิจการไปยังทายาทในรุ่นต่อไป

กิจการธนาคารต่างประเทศ

ธนาคารพร้อมเชื่อมโยงลูกค้าในประเทศไทยสู่โลกกว้าง ด้วยเครือข่ายในต่างประเทศ 32 แห่ง ครอบคลุม 15 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการขยายธุรกิจสู่ประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในตลาดโลก รวมทั้งสนับสนุนนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการมาลงทุนในประเทศไทย

ความรับผิดชอบต่อสังคม และความยั่งยืน

นอกจากบทบาทของผู้ให้บริการทางการเงิน ธนาคารยังมุ่งมั่นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการประกอบกิจการที่ดีและถูกต้อง และด้านเทคโนโลยี พร้อมแนวคิดใหม่ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้พร้อมรับกับความท้าทายในอนาคต

กิจกรรมเพื่อสังคม

ร่วมพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจ

ธนาคารช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจด้วยการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สร้างเครือข่าย และช่วยจับคู่ธุรกิจ รวมทั้งจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม

สังคม

ธนาคารทำงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ดี ด้วยเล็งเห็นว่าความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนขึ้นอยู่กับชุมชนที่เข้มแข็งซึ่งมาจากพื้นฐานของสังคมที่มั่นคง

สิ่งแวดล้อม

ธนาคารตระหนักดีว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ธนาคารจึงดำเนินธุรกิจตามหลักสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนให้กับลูกค้า พร้อมให้บริการสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม

ธรรมาภิบาล

ธนาคารมุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานจริยธรรม และการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ด้วยตระหนักว่าการประกอบกิจการด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลเป็นพื้นฐานของการเติบโตที่ยั่งยืน

โอกาสท้าทายที่ธนาคารกรุงเทพ

ก้าวไปด้วยกัน กับอนาคตที่คุณเลือกได้

โครงการฝึกอบรมพิเศษ ธนาคาร
คู่บ้านคู่เมือง (SIP)

มาร่วมเรียนรู้ แบ่งปันและสร้างประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจ พัฒนาภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม และทำกิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการนักศึกษาฝึกงาน

ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เก็บเกี่ยวประสบการณ์และพัฒนาทักษะต่างๆ จากการปฏิบัติงานจริง เตรียมพร้อมการทำงานในอนาคต

ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ

ร่วมสร้างความสำเร็จ และเติบโตไปกับเรา สำหรับพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท สถาบันต่างประเทศและในประเทศ

สมัครงาน

โอกาสที่ท้าทาย เพื่อความเติบโตและก้าวหน้าในอาชีพ

โอกาสท้าทายที่ธนาคารกรุงเทพ

ทำความรู้จักกับสายงานหลากหลายที่ธนาคารกรุงเทพ เปิดโอกาสท้าทายให้ได้เรียนรู้และประสบการณ์

การดูแลพนักงาน

ธนาคารกรุงเทพ ดูแลพนักงานตลอดชีวิตการทำงาน เพื่อมอบความอบอุ่นใจ และมั่นคงทั้งด้านสุขภาพและความเป็นอยู่

การพัฒนาบุคลากร

ธนาคารมีรูปแบบการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง และส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงาน

อัพเดทข่าวสาร

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 1 ปี 2562 จำนวน 9,028 ล้านบาท

18 เมษายน 2562

ดูรายละเอียด
ธนาคารกรุงเทพ สืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

12 เมษายน 2562

ดูรายละเอียด
ธนาคารกรุงเทพ ได้รับการยกย่องจากวารสารการเงินธนาคาร ครองตำแหน่ง ‘Bank of the Year 2019’ ครั้งที่ 11 ในรอบ 13 ปีหลัง

10 เมษายน 2562

ดูรายละเอียด
ธนาคารกรุงเทพ เชื่อมเครือข่ายการชำระเงินในอาเซียน นำเสนอใน ‘การประชุม รมว.คลัง และผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน ครั้งที่ 5’

5 เมษายน 2562

ดูรายละเอียด

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน