วันหยุดประจำปีธนาคาร

วันหยุดทำการของธนาคาร ประจำปี 2563 ตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย

วันพุธ

1 มกราคม

วันขึ้นปีใหม่

วันจันทร์

10 กุมภาพันธ์

ชดเชยวันมาฆบูชา
(วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563)

วันจันทร์

6 เมษายน

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันจันทร์

13 เมษายน

วันสงกรานต์ (ยกเลิก)

วันอังคาร

14 เมษายน

วันสงกรานต์ (ยกเลิก)

วันพุธ

15 เมษายน

วันสงกรานต์ (ยกเลิก)

วันศุกร์

1 พฤษภาคม

วันแรงงานแห่งชาติ

วันจันทร์ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

วันพุธ

6 พฤษภาคม

วันวิสาขบูชา

วันพุธ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันจันทร์

6 กรกฎาคม

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
(วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563)

วันจันทร์ 27 กรกฎาคม ชดเชยวันสงกรานต์
(วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563)

วันอังคาร

28 กรกฎาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพุธ

12 สิงหาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

วันอังคาร

13 ตุลาคม

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์

23 ตุลาคม

วันปิยมหาราช

วันจันทร์

7 ธันวาคม

ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
(วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563)

วันพฤหัสบดี

10 ธันวาคม

วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

วันพฤหัสบดี

31 ธันวาคม

วันสิ้นปีสำหรับสาขาของธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน