วันหยุดประจำปีธนาคาร

วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ ตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย


วันพุธ

1 มกราคม

วันขึ้นปีใหม่

วันจันทร์

10 กุมภาพันธ์

ชดเชยวันมาฆบูชา
(วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563)

วันจันทร์

6 เมษายน

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันจันทร์

13 เมษายน

วันสงกรานต์

วันอังคาร

14 เมษายน

วันสงกรานต์

วันพุธ

15 เมษายน

วันสงกรานต์

วันศุกร์

1 พฤษภาคม

วันแรงงานแห่งชาติ

วันจันทร์ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

วันพุธ

6 พฤษภาคม

วันวิสาขบูชา

วันพุธ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันจันทร์

6 กรกฎาคม

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
(วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563)

วันอังคาร

28 กรกฎาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพุธ

12 สิงหาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

วันอังคาร

13 ตุลาคม

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์

23 ตุลาคม

วันปิยมหาราช

วันจันทร์

7 ธันวาคม

ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
(วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563)

วันพฤหัสบดี

10 ธันวาคม

วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

วันพฤหัสบดี

31 ธันวาคม

วันสิ้นปีสำหรับสาขาของธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์

วันอังคาร

1 มกราคม

วันขึ้นปีใหม่

วันอังคาร

19 กุมภาพันธ์

วันมาฆบูชา

วันจันทร์

8 เมษายน

วันหยุดชดเชยวันจักรี
(วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562)

วันจันทร์

15 เมษายน

วันสงกรานต์

วันอังคาร

16 เมษายน

วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
(วันเสาร์ที่ 13 เมษายน และวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562)

วันพุธ

1 พฤษภาคม

วันแรงงานแห่งชาติ

วันจันทร์  6 พฤษภาคม วันหยุดพิเศษ

วันจันทร์

20 พฤษภาคม

วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
(วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562)

วันจันทร์ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันอังคาร

16 กรกฎาคม

วันอาสาฬหบูชา

วันจันทร์

29 กรกฎาคม

วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร
(วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562)

วันจันทร์

12 สิงหาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันจันทร์

14 ตุลาคม

วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
(วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562)

วันพุธ

23 ตุลาคม

วันปิยมหาราช

วันพฤหัสบดี

5 ธันวาคม

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันอังคาร

10 ธันวาคม

วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

วันอังคาร

31 ธันวาคม

วันสิ้นปีสำหรับสาขาของธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน