วันหยุดประจำปีธนาคาร

วันหยุดทำการของธนาคาร ประจำปี 2566

ตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย

วันจันทร์

2 มกราคม

ชดเชยวันสิ้นปี และวันขึ้นปีใหม่
(วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566)

วันจันทร์

6 มีนาคม

วันมาฆบูชา

วันพฤหัสบดี

6 เมษายน

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันพฤหัสบดี

13 เมษายน

วันสงกรานต์

วันศุกร์

14 เมษายน

วันสงกรานต์

วันจันทร์
1 พฤษภาคม
วันแรงงานแห่งชาติ
วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล 
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม วันหยุดเป็นกรณีพิเศษ
วันจันทร์
5 มิถุนายน ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินีและวันวิสาขบูชา (วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566)

วันศุกร์

28 กรกฎาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันอังคาร 1 สิงหาคม
วันอาสาฬหบูชา

วันจันทร์

14 สิงหาคม

ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566)

วันศุกร์

13 ตุลาคม

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันจันทร์ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

วันอังคาร

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันจันทร์

11 ธันวาคม

ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566)

วันศุกร์

29 ธันวาคม

ชดเชยวันสิ้นปี (วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566) (เพิ่มเติม)


สำหรับสาขาของธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์

วันหยุดทำการของธนาคาร ประจำปี 2567

ตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย

วันจันทร์

1 มกราคม

วันขึ้นปีใหม่

วันจันทร์

26 กุมภาพันธ์

ชดเชยวันมาฆบูชา (วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567)

วันจันทร์

8 เมษายน

ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
(วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567)

วันจันทร์

15 เมษายน

วันสงกรานต์

วันอังคาร

16 เมษายน

ชดเชยวันสงกรานต์ (วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 และ วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567)

วันพุธ
1 พฤษภาคม
วันแรงงานแห่งชาติ
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม ชดเชยวันฉัตรมงคล (วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567)
วันพุธ 22 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
วันจันทร์
3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันจันทร์

22 กรกฎาคม

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567)
วันจันทร์ 29 กรกฎาคม
ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567)

วันจันทร์

12 สิงหาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

วันจันทร์

14 ตุลาคม

ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2567)

วันพุธ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

วันพฤหัสบดี

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันอังคาร

10 ธันวาคม

วันรัฐธรรมนูญ
วันอังคาร 31 ธันวาคม  วันสิ้นปี


สำหรับสาขาของธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์


วันสิ้นปี

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ