วันหยุดประจำปีธนาคาร

วันหยุดทำการของธนาคาร ประจำปี 2564 ตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย

วันศุกร์

1 มกราคม

วันขึ้นปีใหม่

วันศุกร์ 12 กุมภาพันธ์ วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม)

วันศุกร์

26 กุมภาพันธ์

วันมาฆบูชา

วันอังคาร

6 เมษายน

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันอังคาร

13 เมษายน

วันสงกรานต์

วันพุธ

14 เมษายน

วันสงกรานต์

วันพฤหัสบดี
15 เมษายน
วันสงกรานต์

วันจันทร์

3 พฤษภาคม

ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
(วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564)

วันอังคาร 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล 

วันพุธ

26 พฤษภาคม

วันวิสาขบูชา

วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันจันทร์

26 กรกฎาคม

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
(วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564)

วันพุธ

28 กรกฎาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดี

12 สิงหาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

วันศุกร์ 24 กันยายน วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม)

วันพุธ

13 ตุลาคม

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์

22 ตุลาคม ชดเชยวันปิยมหาราช
(วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564) (เพิ่มเติม)

วันจันทร์

25 ตุลาคม

ชดเชยวันปิยมหาราช
(วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564) (ยกเลิก)

วันจันทร์

6 ธันวาคม

ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
(วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564)

วันศุกร์

10 ธันวาคม

วันรัฐธรรมนูญ

วันศุกร์

31 ธันวาคม

วันสิ้นปีสำหรับสาขาของธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน