วันหยุดประจำปีธนาคาร

วันหยุดทำการของธนาคาร ประจำปี 2563 ตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย

วันพุธ

1 มกราคม

วันขึ้นปีใหม่

วันจันทร์

10 กุมภาพันธ์

ชดเชยวันมาฆบูชา
(วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563)

วันจันทร์

6 เมษายน

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันจันทร์

13 เมษายน

วันสงกรานต์ (ยกเลิก)

วันอังคาร

14 เมษายน

วันสงกรานต์ (ยกเลิก)

วันพุธ

15 เมษายน

วันสงกรานต์ (ยกเลิก)

วันศุกร์

1 พฤษภาคม

วันแรงงานแห่งชาติ

วันจันทร์ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

วันพุธ

6 พฤษภาคม

วันวิสาขบูชา

วันพุธ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันจันทร์

6 กรกฎาคม

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
(วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563)

วันจันทร์ 27 กรกฎาคม ชดเชยวันสงกรานต์ (เพิ่มเติม)

วันอังคาร

28 กรกฎาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพุธ

12 สิงหาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

วันศุกร์ 4 กันยายน ชดเชยวันสงกรานต์ (เพิ่มเติม) 
วันจันทร์ 7 กันยายน  ชดเชยวันสงกรานต์ (เพิ่มเติม)

วันอังคาร

13 ตุลาคม

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์

23 ตุลาคม

วันปิยมหาราช

วันจันทร์

7 ธันวาคม

ชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
(วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563)

วันพฤหัสบดี

10 ธันวาคม

วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

วันศุกร์ 11 ธันวาคม วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม) 

วันพฤหัสบดี

31 ธันวาคม

วันสิ้นปีสำหรับสาขาของธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน