บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และตราสารต่างประเทศ

หลากหลายสกุลเงิน สะดวก มั่นใจ เมื่อใช้บริการ

ธนบัตร ดร๊าฟท์ต่างประเทศ และเช็คเดินทางต่างประเทศ

ซื้อขายธนบัตร ดร๊าฟท์ต่างประเทศ และรับซื้อเช็คเดินทางต่างประเทศ หลากหลายสกุลเงิน สะดวก มั่นใจ เมื่อใช้บริการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียม
คำถามที่พบบ่อย
 • อยากทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารจะใช้เป็นค่าอ้างอิงในการทำธุรกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

  คุณสามารถดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ: ธนบัตร (ราคารับซื้อ-ราคาขาย) ได้ที่นี่

 • สามารถฝากเช็คต่างประเทศเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพได้หรือไม่

  ธนาคารให้บริการรับฝากเช็คต่างประเทศสำหรับลูกค้าที่มีบัญชีกับธนาคารเท่านั้น โดยจะส่งเช็คไปเรียกเก็บยังธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ เมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คได้เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะนำเงินตามมูลค่าที่ธนาคารได้รับจากธนาคารตัวแทนในต่างประเทศที่หักค่าธรรมเนียมแล้วเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพของคุณ 

 • ธนาคารใช้เวลานานเท่าใดในการเรียกเก็บเช็คต่างประเทศและทำการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับ

  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารตัวแทนที่ทำหน้าที่เรียกเก็บเช็ค และธนาคารผู้จ่ายในต่างประเทศ โดยอาจใช้เวลาเรียกเก็บนานหลายเดือน

 • ธนาคารจำกัดวงเงินสูงสุดสำหรับลูกค้าในการขายธนบัตรต่างประเทศหรือไม่

  ธนาคารไม่จำกัดวงเงินแต่ลูกค้าจะต้องเปิดเผยแหล่งที่มาของธนบัตรนั้นๆ

 • สามารถขายธนบัตรต่างประเทศได้ที่สาขาใดบ้าง

  สามารถขายธนบัตรต่างประเทศเพื่อรับเงินบาทได้ที่สาขาที่มีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือบูธแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพ

 • สามารถซื้อเช็คเดินทางต่างประเทศได้ที่สาขาใดบ้าง

  ธนาคารยกเลิกบริการขายเช็คเดินทางต่างประเทศให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. 63

 • สามารถนำเช็คเดินทางต่างประเทศมาขายที่ธนาคารกรุงเทพได้หรือไม่

  ธนาคารให้บริการรับซื้อเช็คเดินทางต่างประเทศของบริษัทอเมริกัน เอ็กซ์เพรส สำหรับ 7 สกุลเงิน ได้แก่ USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD และ CHF ที่สาขาหรือบูธแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพ

บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

จุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ค้นหาจุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ของธนาคารกรุงเทพได้ทั่วไทย ง่ายๆ สะดวกสบาย ใกล้คุณ

อัตราและค่าธรรมเนียม

อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวัน และย้อนหลัง พร้อมเครื่องคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ