ประกาศ


การหยุดให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่สาขาและบูธแลกเงินเป็นการชั่วคราว ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ดูรายละเอียด

บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สะดวกสบายเมื่อใช้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ จุดบริการทั่วประเทศ

ธนบัตรและดร๊าฟท์ต่างประเทศ

ซื้อขายธนบัตรและดร๊าฟท์ต่างประเทศในหลากหลาย สกุลเงิน พร้อมรับความสะดวกทุกครั้งเมื่อใช้บริการ

เช็คเดินทางต่างประเทศ

ซื้อเช็คเดินทางในสกุลเงินหลัก เหมาะสำหรับการเดินทางในต่างประเทศ ปลอดภัยกว่าการพกเงินสด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียม
คำถามที่พบบ่อย
 • อยากทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารจะใช้เป็นค่าอ้างอิงในการทำธุรกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

  คุณสามารถดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ที่นี่

 • สามารถฝากเช็คต่างประเทศเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพได้หรือไม่

  ธนาคารให้บริการรับฝากเช็คต่างประเทศสำหรับลุกค้าที่มีบัญชีกับธนาคารเท่านั้น โดยจะส่งเช็คดังกล่าวส่งเรียกเก็บยังธนาคารตัวแทนต่างประเทศ เมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็คได้เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะนำเงินตามมูลค่าเช็คหักค่าธรรมเนียมของธนาคารตัวแทนต่างประเทศ ก่อนนำเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพของคุณ

 • ธนาคารใช้เวลานานเท่าใดในการเรียกเก็บเช็คต่างประเทศและทำการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับ

  ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารตัวแทนที่ทำหน้าที่เรียกเก็บเช็ค และธนาคารผู้จ่ายในต่างประเทศ โดยอาจใช้เวลาเรียกเก็บนานหลายเดือน

 • ธนาคารจำกัดวงเงินสูงสุดสำหรับลูกค้าในการขายธนบัตรต่างประเทศหรือไม่

  ธนาคารไม่จำกัดวงเงินแต่ลูกค้าจะต้องเปิดเผยแหล่งที่มาของธนบัตรนั้นๆ

 • สามารถขายธนบัตรต่างประเทศได้ที่ไหนบ้าง

  สามารถขายธนบัตรต่างประเทศเพื่อรับเงินบาทได้ที่สาขา หรือบูธแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพ

บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

จุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ค้นหาจุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ของธนาคารกรุงเทพได้ทั่วไทย ง่ายๆ สะดวกสบาย ใกล้คุณ

อัตราและค่าธรรมเนียม

อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวัน และย้อนหลัง พร้อมเครื่องคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน