แจ้งปิดให้บริการสาขาธนาคารกรุงเทพบางแห่งเป็นการชั่วคราว


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ธนาคารกรุงเทพขอแจ้งปิดให้บริการสาขาบางแห่งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เป็นการชั่วคราว

ดูรายละเอียด

สาขา/จุดให้บริการ


                    คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ