บริการยืนยันตัวตน (Be My ID) ที่บิ๊กซี

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนยืนยันตัวตน
 • บัตรประจำตัวประชาชน แบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card) ของผู้ทำรายการยืนยันตัวตน
 • โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ ของผู้ทำรายการยืนยันตัวตน
 • รหัสอ้างอิง 7 หลัก (มีอายุ 48 ชั่วโมง)
ขั้นตอนการยืนยันตัวตน
 1. ลูกค้าแจ้งความประสงค์ใช้บริการยืนยันตัวตนของธนาคารกรุงเทพกับเจ้าหน้าที่แคชเชียร์ที่บิ๊กซี พร้อมเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน แบบสมาร์ทการ์ด
 2. ลูกค้ากรอกรหัสอ้างอิง 7 หลัก ที่ได้รับจาก โมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ
 3. ลูกค้าเสียบบัตรประจำตัวประชาชนที่เครื่องอ่านบัตรประชาชน (Card reader)
 4. ลูกค้าจะได้รับใบบันทึกรายการยืนยันตัวตนเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 5. จากนั้นเข้าแอปโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ เพื่อทำรายการต่อให้สำเร็จ 
 
จุดให้บริการ
 • บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
 • บิ๊กซีเอ็กตร้า 
 • บิ๊กซีมาร์เก็ต 
 • บิ๊กซีฟู้ดเพลส
 • บิ๊กซีมินิ (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ)
 • ทุกวัน เวลาทำการ 09.00 น. - 22.00 น. หรือตามเวลาทำการของสาขา
   

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ