จุดเด่นบัญชี

ไม่ต้องใช้เอกสาร

เปิดบัญชีโดยใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชน

ไม่ต้องมีสมุดบัญชี

ทำธุรกรรมได้ผ่านช่องทางดิจิทัล และสาขาธนาคาร

ไม่มีขั้นต่ำ
ฟรี ค่าธรรมเนียมข้ามเขต

เปิดบัญชีได้โดยไม่มีเงินฝากขั้นต่ำ พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำรายการข้ามเขต

เติม โอน จ่าย ลงทุน
ได้ทันที

เมื่อเปิดบัญชีสำเร็จ ก็พร้อมทำธุรกรรมได้ทันที

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

การเปิดบัญชีใหม่
 • ผู้ขอเปิดบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • เปิดบัญชีได้ 1 บัญชี ต่อรายลูกค้า และในนามบุคคลเดียวเท่านั้น
 • ไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
 • ไม่มีสมุดคู่ฝาก
 • เปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 22.00 น.

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

 • บัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
 • เปิดบัญชีได้ทุกที่ที่คุณสะดวก ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ
 • ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำรายการข้ามเขต
 • ทำธุรกรรมได้สะดวกสบายผ่านช่องทางดิจิทัล และสาขาธนาคารได้โดยไม่ต้องใช้สมุดคู่ฝาก
ช่องทางการทำธุรกรรม
 • ฝากเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ไม่สามารถถอนเงินผ่านสาขาธนาคารได้
 • สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล โดยจำนวนเงินและค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมเป็นไปตามเงื่อนไขของช่องทางบริการ
ข้อตกลงและข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings
เอกสารเเสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings
เอกสารแสดงผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

ลูกค้าใหม่ที่ยังไม่ได้สมัคร

ลูกค้าใหม่สามารถสมัครโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ได้ง่ายๆ

   

  


เมื่อดาวน์โหลดแอปโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพแล้ว สามารถเข้าแอป เพื่อเปิดบัญชี e-Savings โดยเลือกยืนยันตัวตนได้ 2 วิธี

NDID

ยืนยันตัวตนผ่านแอปธนาคารอื่น เหมาะสำหรับคนที่เคยยืนยันตัวตนแล้ว

Be My ID

ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน ณ จุดบริการ Be My ID ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา และจุดบริการ Kerry Express

ขั้นตอนการเปิดบัญชี

1.

เลือก “เปิดบัญชีออนไลน์”

2.

เลือก “บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings และบัตรเดบิต พร้อมบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง” หรือ “บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings พร้อมบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง”

3.

อ่านรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ และกด “ต่อไป”

4.

เลือก “ยืนยันตัวตนผ่าน National Digital ID”

5.

ถ่ายรูปและตรวจสอบรูปถ่ายหน้าบัตรประจำตัวประชาชน จากนั้นกด “ต่อไป”

6.

ระบุข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบกับกรมการปกครอง และกด “ต่อไป”

7.

ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และกด “ยืนยัน”

8.

ระบุรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ที่ได้รับทาง SMS เพื่อยืนยันเบอร์มือถือ

9.

กำหนดรหัสผ่าน 6 หลัก สำหรับเข้าใช้งานโมบายแบงก์กิ้งในครั้งถัดไป

10.

กรอกข้อมูลส่วนตัว และกด “บันทึกและต่อไป”

11.

กด “เลือกผู้ให้บริการยืนยันตัวตน”

12.

เลือกผู้ให้บริการยืนยันตัวตนที่ลงทะเบียนใช้บริการไว้แล้ว

13.

กด “ยินยอม”

14.

เมื่อทำรายการยืนยันตัวตนสำเร็จ สถานะคำขอจะเปลี่ยนเป็น “อนุมัติ” จากนั้นกด “ต่อไป”

15.

เตรียมตัวถ่ายรูปใบหน้า เพื่อยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Facial Recognition)

16.

ถ่ายรูปใบหน้า โดยวางใบหน้าในกรอบ และทำตามคำแนะนำเพื่อพิสูจน์ความเป็นบุคคล (Liveness Detection)

17.

ลงนามอิเล็กทรอนิกส์ด้วย PIN 6 หลัก เพื่อยืนยันการเปิดบัญชี

18.

ระบบแสดงผลการเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings (และบัตรเดบิต) สำเร็จ

19.

เข้าสู่หน้าแรกโมบายก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และเริ่มต้นใช้งานได้ทันที

1.

เลือก “เปิดบัญชีออนไลน์”

2.

เลือก “บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings และบัตรเดบิต พร้อมบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง” หรือ “บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings พร้อมบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง”

3.

อ่านรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ และกด “ต่อไป”

4.

เลือก “ยืนยันตัวตนผ่าน Be My ID”

5.

ถ่ายรูปและตรวจสอบรูปถ่ายหน้าบัตรประจำตัวประชาชน จากนั้นกด “ต่อไป”

6.

ระบุข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบกับกรมการปกครอง และกด “ต่อไป”

7.

ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และกด “ยืนยัน”

8.

ระบุรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ที่ได้รับทาง SMS เพื่อยืนยันเบอร์มือถือ

9.

กำหนดรหัสผ่าน 6 หลัก สำหรับเข้าใช้งานโมบายแบงก์กิ้งในครั้งถัดไป

10.

กรอกข้อมูลส่วนตัว และกด “บันทึกและต่อไป”

11.

กด “ดำเนินการยืนยันตัวตน”

12.

อ่านวิธีการยืนยันตัวตนผ่าน Be My ID และกด “ขอรหัสอ้างอิง”


จุดบริการ Be My ID

13.

นำรหัสอ้างอิง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ไปยืนยันตัวตนที่จุดบริการ Be My ID

14.

เมื่อทำรายการยืนยันตัวตนสำเร็จ สถานะคำขอจะเปลี่ยนเป็น “ยืนยันตัวตนสำเร็จ” จากนั้นกด “ต่อไป”

15.

เตรียมตัวถ่ายรูปใบหน้า เพื่อยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Facial Recognition)

16.

ถ่ายรูปใบหน้า โดยวางใบหน้าในกรอบ และทำตามคำแนะนำเพื่อพิสูจน์ความเป็นบุคคล (Liveness Detection)

17.

ลงนามอิเล็กทรอนิกส์ด้วย PIN 6 หลัก เพื่อยืนยันการเปิดบัญชี

18.

ระบบแสดงผลการเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings (และบัตรเดบิต) สำเร็จ

19.

เข้าสู่หน้าแรกโมบายก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และเริ่มต้นใช้งานได้ทันที

*การยืนยันตัวตนด้วย NDID อยู่ระหว่างให้บริการภายใต้ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ลูกค้าปัจจุบัน

ลูกค้าปัจจุบันโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ เปิดบัญชี e-Savings เพิ่มได้ทันที ตามขั้นตอนดังนี้

1.

เลือกเมนู “บัญชี”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Finger Print

3.

คลิก “…” มุมขวาบน

4.

เลือก “เปิดบัญชีใหม่”

5.

อ่านรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ และกด “เปิดบัญชีใหม่”

6.

ระบุข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบกับกรมการปกครอง และกด “ต่อไป”

7.

กรอกข้อมูลส่วนตัว เลือกสาขาเจ้าของบัญชี และกด “ต่อไป”

8.

เตรียมตัวถ่ายรูปใบหน้า เพื่อยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Facial Recognition)

9.

ถ่ายรูปใบหน้า โดยวางใบหน้าในกรอบ และทำตามคำแนะนำเพื่อพิสูจน์ความเป็นบุคคล (Liveness Detection)

10.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก

11.

ระบบแสดงผลการเปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings สำเร็จ

12.

บัญชี e-Savings ที่เปิดใหม่จะเพิ่มในหน้า “บัญชี” โดยอัตโนมัติ และคุณจะได้รับอีเมลยืนยันการทำรายการ

คลิป VDO

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน