จุดเด่นบัญชี

ไม่ต้องใช้เอกสาร

เปิดบัญชีโดยใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชน

ไม่ต้องมีสมุดบัญชี

ทำธุรกรรมได้ผ่านช่องทางดิจิทัล และสาขาธนาคาร

ไม่มีขั้นต่ำ
ฟรี ค่าธรรมเนียมข้ามเขต

เปิดบัญชีได้โดยไม่มีเงินฝากขั้นต่ำ พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำรายการข้ามเขต

ออม โอน จ่าย ลงทุน
ได้ทันที

เมื่อเปิดบัญชีสำเร็จ ก็พร้อมทำธุรกรรมได้ทันที

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

การเปิดบัญชีใหม่
 • ผู้ขอเปิดบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • เปิดบัญชีได้ 1 บัญชี ต่อรายลูกค้า และในนามบุคคลเดียวเท่านั้น
 • ไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
 • ไม่มีสมุดคู่ฝาก
 • เปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 22.00 น.

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

 • บัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
 • เปิดบัญชีได้ทุกที่ที่คุณสะดวก ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ
 • ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำรายการข้ามเขต
 • ทำธุรกรรมได้สะดวกสบายผ่านช่องทางดิจิทัล และสาขาธนาคารได้โดยไม่ต้องใช้สมุดคู่ฝาก
ช่องทางการทำธุรกรรม
 • ฝากเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ไม่สามารถถอนเงินผ่านสาขาธนาคารได้
 • สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล โดยจำนวนเงินและค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมเป็นไปตามเงื่อนไขของช่องทางบริการ
ข้อตกลงและข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings
เอกสารเเสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings

โมบายแบงก์กิ้ง

เปิดบัญชีออนไลน์

เปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings สะดวกทุกเรื่อง
ออม โอน จ่าย ลงทุน ทำผ่านแอปได้ทันที

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน