เกี่ยวกับธุรกิจตลาดทุน

ธนาคารพร้อมเป็นที่ปรึกษาและให้บริการแบบครบวงจรในการระดมทุนผ่านการออก ‘ตราสารหนี้’ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ รวมถึงการจัดตั้งและการเสนอขายทรัพย์สินให้แก่ ‘ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์’ ‘กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน’ และ ‘ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน’

 

 

การระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้

พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์และให้บริการในทุกขั้นตอนการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้

การระดมทุนผ่าน REIT และ IFF/IFT

ให้บริการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน หรือหน่วยทรัสต์ พร้อมให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอน

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ
และดูแลการเงินของคุณ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ