การระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและให้บริการในทุกขั้นตอนการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ
ที่มีความซับซ้อน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์

รายละเอียดบริการ

 

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับวัตถุประสงค์การระดมทุนและโครงสร้างทางการเงินของบริษัท
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และประสานงานกับหน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น
 • ประสานงานกับที่ปรึกษากฎหมายของผู้ออกตราสารหนี้ในการให้คำแนะนำและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายตราสารหนี้ และการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดงานพบปะผู้ลงทุน และนำเสนอแผน พร้อมทั้งดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเสนอขายตราสารหนี้
 • เสนอขายตราสารหนี้แก่นักลงทุน และบริหารจัดการกระบวนการจองซื้อ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกตราสารหนี้ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงการคลัง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และนายทะเบียน เป็นต้น

ผลงานที่ผ่านมา

ปี 2562
Green Bond ชุดแรกในประเทศไทย

ที่ปรึกษา Green Bond และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562

มูลค่าการเสนอขาย 13,000 ล้านบาท

ปี 2562
The First Myanmar-focused Baht Bond in Thailand

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

หุ้นกู้มีหลักประกันของบริษัท โยม่า สเตรทิจิค โฮลดิ้งส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2562 โดย Credit Guarantee & Investment Facility (CGIF) เป็นผู้ค้ำประกัน

มูลค่าการเสนอขาย 2,220 ล้านบาท

ปี 2562 และปี 2561
The Best Laos Deal ปี 2561 (Finance Asia Achievement Awards 2018)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

หุ้นกู้ของบริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 และครั้งที่ 1/2561

มูลค่าการเสนอขาย 17,500 ล้านบาท

ปี 2561
ธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตรที่มีมูลค่าสูงที่สุด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายพันธบัตร

ธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร ครั้งที่ 5 (เมษายน 2561)

มูลค่าการเสนอขาย 100,000 ล้านบาท

ปี 2561
หุ้นกู้ภาคเอกชนที่มีมูลค่าสูงที่สุดที่เสนอขายในตลาดตราสารหนี้ไทย

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครั้งที่ 2/2561 และครั้งที่ 3/2561

มูลค่าการเสนอขาย 127,000 ล้านบาท

ปี 2560
The Most Innovative Deal (ThaiBMA Best Bond Awards 2017)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560

มูลค่าการเสนอขาย 3,505 ล้านบาท

รางวัลที่ธนาคารได้รับ

Thailand Bond House 2017

Bangkok Bank

Best Domestic Bond 2017

Nam Ngum 2 Power’s 6 billion baht

Senior Unsecured Debt

Best Foreign Currency Sovereign Bond Deal of the Year in SEA 2017

MOFL’s 14 billion baht

Senior Unsecured Debt

Best Bond Deal in SEA 2017

MOFL’s 14 billion baht

Senior Unsecured Debt

Best Liability Management Deal (onshore) in SEA 2017

Kingdom of Thailand 90 billion baht Matrix Switch

Best Bond House in Thailand 2014-2017

Bangkok Bank

Best Liability Management Deal (onshore) in SEA 2016

Kingdom of Thailand 218.7 billion baht Bond Exchange

Best Local Currency Bond Deal of the Year 2016

BJC’s 54 billion baht

Senior Unsecured Debt

Best Bond Deal of the Year 2015

CPALL’s 20 billion baht

Unsecured Debt

Best Bond Award 2019

 • Best Bond House
 • Most Innovative Deal
 • Deal of the Year
 • Distinguished Issuer
 • Best Primary Market Contributor

Deal of the Year 2016

BJC’s 54 billion baht

Senior Unsecured Debt

Deal of the Year 2014

MOF’s 72.01 billion baht

Bond Switching Transaction

Deal of the Year 2013

MOF’s 40 billion baht

15-Year Inflation Linked Bonds

Most Creative Issue 2013

CPALL’s 50 billion baht

Senior Secured Debentures

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน