บริการชำระเงิน

หลากหลายทางเลือกในการชำระเงินได้อย่างสะดวก ตรงตามกำหนดเวลา บริหารธุรกิจได้อย่างคล่องตัว

 

บริการ PromptBiz

แพลตฟอร์มกลางเพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมการค้าและชำระเงินในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างครบวงจร ลดต้นทุน สะดวก ตรวจสอบง่าย ลดขั้นตอนการขอสินเชื่อ

บริการ e-Withholding Tax

นำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายและข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร สะดวก ลดขั้นตอนและต้นทุนธุรกิจ

Bangkok Bank Network Payment Service via Corporate iCash

สะดวก สบาย ลดค่าใช้จ่าย ปลอดภัย บริหารจัดการเงินทั้งในประเทศกัมพูชา เมียนมา เวียดนาม และมาเลเซียได้สะดวกแบบออนไลน์ผ่านบริการ Corporate iCash

บริการออกเช็คอัตโนมัติ

ลดภาระในการเซ็นเช็คจำนวนมาก ประหยัดเวลา ลดภาระและค่าใช้จ่าย

บริการจ่ายเงินเดือนพนักงาน

จ่ายเงินเดือนตรงเวลา พร้อมรับความคุ้มค่ากับสิทธิพิเศษมากมาย

บริการโอนเงินเข้าบัญชีคู่ค้า

โอนง่าย จ่ายสะดวก ชำระเงินแก่คู่ค้า ได้ถูกต้องและตรงตามเวลา

บริการโอนเงินระหว่างบัญชี

โอนเงินสะดวก บริหารเงินบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริการโอนเงินผ่านระบบ SMART

โอนง่าย แม้เป็นบัญชีต่างธนาคาร โอนเงินไปยังผู้รับได้ครั้งละหลายรายการ ตามวันที่ระบุในคำสั่งได้

บริการโอนเงินระบบบาทเนต

โอนเงินที่มีมูลค่าสูงต่างธนาคาร ผู้รับเงินจะได้รับเงินโอนภายในวันเดียวกัน

บริการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์

โอนเงินโดยใช้เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ แทนการใช้เลขที่บัญชีธนาคาร

บริการชำระภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์

โอนเงินจากบัญชีของบริษัทเพื่อชำระภาษีให้แก่กรมสรรพากรผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต

บริการชำระค่าพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

ชำระค่าพิธีการศุลกากรผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

บริการชำระเงินสมทบประกันสังคมทางอิเล็กทรอนิกส์

โอนเงินจากบัญชีของบริษัทเพื่อชำระเงินสมทบให้แก่สำนักงานประกันสังคมผ่านทางอินเทอร์เน็ต

บริการโอนเงินไปต่างประเทศ

โอนเงินผ่านระบบ SWIFT ไปยังบัญชีผู้รับที่อยู่ต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายสาขาต่างประเทศและธนาคารพันธมิตร

บริการส่งเงินออนไลน์ทั่วไทย

โอนเงินให้กับผู้รับซึ่งไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ ผู้รับสามารถรับเป็นเงินสดได้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ

บริการบัตรเงินสดประเภทเติมเงินได้

บริการเพื่อให้บริษัทใช้ชำระเงินให้แก่ผู้รับเงินผ่านบัตรเงินสดไอแคชแทนการโอนเงินเข้าบัญชี

บริหารธุรกิจ

บริการเรียกเก็บเงิน

สะดวกยิ่งขึ้นกับบริการและระบบการรับชำระเงินหลากหลายรูปแบบ พร้อมรับเงินเข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย

บริหารธุรกิจ

บริการบริหารสภาพคล่อง

บริหารเงินภายในบัญชีบริษัทและกลุ่มบริษัทได้อย่างคล่องตัว เพื่อสร้างโอกาสและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate
Service Center (66) 0 2031 7888

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate Service Center (66) 0 2031 7888

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ