บริการชำระเงิน

หลากหลายทางเลือกในการชำระเงินได้อย่างสะดวก ตรงตามกำหนดเวลา บริหารธุรกิจได้อย่างคล่องตัว

 

บริการออกเช็คอัตโนมัติ

ลดภาระในการเซ็นเช็คจำนวนมาก ประหยัดเวลา ลดภาระและค่าใช้จ่าย

บริการจ่ายเงินเดือนพนักงานอัตโนมัติ

จ่ายเงินเดือนตรงเวลาพร้อมรับความคุ้มค่ากับสิทธิพิเศษมากมาย

บริการโอนเงินเข้าบัญชีคู่ค้าอัตโนมัติ

โอนง่าย จ่ายสะดวก ชำระเงินแก่
คู่ค้า ได้ถูกต้องและตรงตามเวลา 

บริการโอนเงินระหว่างบัญชี

โอนเงินสะดวก บริหารเงินบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริการโอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคารผ่านระบบ SMART

โอนง่าย แม้เป็นบัญชีต่างธนาคาร โอนเงินไปยังผู้รับได้ครั้งละหลายรายการ ตามวันที่ระบุในคำสั่งได้

บริการโอนเงินระบบบาทเนต

โอนเงินที่มีมูลค่าสูงต่างธนาคาร ผู้รับเงินจะได้รับเงินโอนภายในวันเดียวกัน

บริการโอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคารผ่านระบบพร้อมเพย์

โอนเงินโดยใช้เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ แทนการใช้เลขที่บัญชีธนาคาร

บริการชำระภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์

โอนเงินจากบัญชีของบริษัทเพื่อชำระภาษีให้แก่กรมสรรพากรผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต

บริการชำระค่าพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์

ชำระค่าพิธีการศุลกากรผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

บริการชำระเงินสมทบประกันสังคมทางอิเล็กทรอนิกส์

โอนเงินจากบัญชีของบริษัทเพื่อชำระเงินสมทบให้แก่สำนักงานประกันสังคมผ่านทางอินเทอร์เน็ต

บริการโอนเงินไปต่างประเทศ

โอนเงินผ่านระบบ SWIFT ไปยังบัญชีผู้รับที่อยู่ต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายสาขาต่างประเทศและธนาคารพันธมิตร

บริการส่งเงินออนไลน์ทั่วไทย

โอนเงินให้กับผู้รับซึ่งไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ ผู้รับสามารถรับเป็นเงินสดได้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ 

บริการบัตรเงินสดประเภทเติมเงินได้

บริการเพื่อให้บริษัทใช้ชำระเงินให้แก่ผู้รับเงินผ่านบัตรเงินสดไอแคชแทนการโอนเงินเข้าบัญชี

บริหารธุรกิจ

บริการเรียกเก็บเงิน

สะดวกยิ่งขึ้นกับบริการและระบบการรับชำระเงินหลากหลาย รูปแบบ พร้อมรับเงินเข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย

บริหารธุรกิจ

บริการบริหารสภาพคล่อง

บริหารเงินภายในบัญชีบริษัทและกลุ่มบริษัทได้อย่างคล่องตัว เพื่อสร้างโอกาสและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน