จุดเด่นบริการ

สะดวก

โอนเงินสะดวก บริหารเงินในบัญชีบริษัทได้อย่างคล่องตัว

เพิ่มประสิทธิภาพ

ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานของบริษัท

บริหารง่าย

เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการโอนเงินระหว่างบัญชีของตนเอง หรือโอนเงินระหว่างบริษัทในเครือหรือให้กับนอกกลุ่มบริษัท

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะบริการ
  • โอนเงินแบบทันทีระหว่างบัญชีต่างๆ ของบริษัทที่มีกับธนาคารกรุงเทพ
  • โอนเงินแบบทันทีไปยังบริษัทในเครือหรือนอกกลุ่มบริษัทที่มีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ
  • สามารถส่งคำสั่งโอนเงินมายังธนาคารผ่านระบบออนไลน์ เช่น บริการคอร์ปอเรท ไอแคช บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง เพื่อนำเงินเข้าบัญชีตามความต้องการ

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate
Service Center (66) 0 2031 7888

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate Service Center (66) 0 2031 7888

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ