จุดเด่นบริการ

ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ เพื่อชำระเงินและเรียกเก็บเงินและบริหารสภาพคล่อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มั่นใจ ได้มาตรฐานสากล

โอนง่าย

โอนเงินระหว่างบัญชีตามคำสั่งเป็นครั้งๆ หรือแบบอัตโนมัติในระหว่างวัน

ชำระเงินสะดวก

ส่งคำสั่งชำระเงินแบบกำหนดเวลาล่วงหน้าและยกเลิกรายการชำระเงินเมื่อต้องการ

แจ้งการชำระ

แจ้งการชำระเงินแก่ผู้รับ ผ่านทางโทรสาร อีเมล หรือ SMS โดยอัตโนมัติ

กำหนดผู้ใช้

กำหนดสิทธิผู้ใช้ระบบ แต่ละท่านเพื่อเรียกดูข้อมูล ทำรายการชำระเงิน และอนุมัติรายการ

รายงานออนไลน์

จัดทำรายงานธุรกรรม ผ่านระบบออนไลน์ เช่น ใบเสร็จรับเงิน หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย

คาดการณ์กระแสเงินสด

จัดทำรายงานเพื่อวางแผนบริหารเงินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดธุรกรรม

รวบรวมและแสดงผลรายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชี รายการที่ดำเนินการ และธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ของบริษัทภายในกลุ่ม

ครอบคลุมทั่วโลก

ชำระเงินแก่คู่ค้าหรือรับเงินจากลูกค้าในประเทศไทยและทั่วโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเป็นสำหรับการโอนเงินไปประเทศเมียนมา ผ่านระบบ SWIFT (ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป)

คำแนะนำการโอนเงินไปประเทศเมียนมาผ่านระบบ SWIFT

ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป ธนาคารกลางประเทศเมียนมา (Central Bank of Myanmar) กำหนดให้ธนาคารต้องระบุ ITRS Code (International Transactions Reporting System) หรือรหัสที่ใช้รายงานวัตถุประสงค์สำหรับรายการเงินโอนระหว่างประเทศของประเทศเมียนมา ดังนั้น หากคุณต้องการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านระบบ SWIFT ให้แก่ผู้รับเงินในประเทศเมียนมา คุณควรสอบถามรหัส ITRS Code จากผู้รับเงินในประเทศเมียนมาก่อนทำรายการทุกครั้ง เนื่องจาก ITRS Code เป็นข้อมูลจำเป็นที่คุณจะต้องระบุใน "คำขอใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศ" เพื่อให้ธนาคารกรุงเทพระบุในคำสั่งโอนเงินที่ส่งไปยังธนาคารของผู้รับเงินในประเทศเมียนมา และใช้รายงานวัตถุประสงค์ของเงินโอนตามข้อกำหนดของธนาคารกลางประเทศเมียนมา ในกรณีที่คุณไม่ระบุรหัส ITRS Code หรือระบุไม่ถูกต้อง อาจทำให้ผู้รับเงินในประเทศเมียนมาได้รับเงินล่าช้า และคุณอาจเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม หากธนาคารในประเทศเมียนมาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากการสอบถาม ITRS Code กลับมาที่ประเทศไทย

 

ตัวอย่างการระบุรหัสที่ใช้รายงานวัตถุประสงค์ (ITRS Code) ในคำขอใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศ

กรณีคุณประสงค์จะชำระค่าสินค้าที่สั่งซื้อจากผู้ขาย (Exporter) ในประเทศเมียนมา ระบุรหัส ITRS Code 1100

 

 

ITRS Code ย่อมาจาก International Transactions Reporting System Code คือ รหัสตัวเลข 4 ตัว ที่ใช้รายงานวัตถุประสงค์ของเงินโอน ตามข้อกำหนดของธนาคารกลางในประเทศเมียนมา (Central Bank of Myanmar) โดยแบ่งออกเป็น 9 หมวดหลัก ซึ่งในแต่ละหมวดจะมีรหัสตัวเลข 4 ตัว แสดงรหัสวัตถุประสงค์ย่อยๆ ของรายการรับเงินโอนจากต่างประเทศและโอนเงินไปต่างประเทศของประเทศเมียนมา ได้แก่


1. Goods exported and imported 
2. Transport and travel services
3. Other services
4. Income
5. Transfers 
7. Transactions in claims (assets) on non-residents 
8. Transactions in liabilities to non-residents
9. Transfer of funds between residents
10. Realized gains or losses

 

รายละเอียดรหัสที่ใช้รายงานวัตถุประสงค์ของเงินโอน ITRS Code

สมัครบริการ
บริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่ที่สนใจสามารถสมัครบริการคอร์ปอเรท ไอแคช ได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้ดูแลบัญชีสินเชื่อของบริษัทคุณ
มาตรฐานความปลอดภัย

ธนาคารใช้เทคโนโลยีระดับโลกเพื่อให้บริการคอร์ปอเรท ไอแคช เป็นธนาคารทางอินเทอร์เน็ตที่มีระบบความปลอดภัยสูงสุด

 

Secure Socket Layer (SSL)

ทุกครั้งที่คุณเข้าสู่บริการคอร์ปอเรท ไอแคช SSL จะทำการเข้าและแปลงรหัสข้อมูลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะถูกรับส่งผ่านระบบอย่างปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานสากล

 

การเข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท

ธนาคารเลือกใช้ระบบที่มีความละเอียดของการเข้ารหัสที่ระดับ 256 บิท ซึ่งเป็นระดับการเข้ารหัสสูงสุดที่ใช้ในวงการธนาคารระดับโลกขณะนี้

 

Firewall

ธนาคารติดตั้ง Firewall หลายชั้น เพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

 

ซอฟท์แวร์ตรวจจับการบุกรุกและสิ่งผิดปกติ

ธนาคารได้ติดตั้งซอฟท์แวร์เพื่อตรวจสอบและแจ้งข้อความเตือนทันทีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในระบบ

 

บริการออกจากระบบอัตโนมัติ

ระบบจะทำการ Log out โดยอัตโนมัติ หากคุณเปิดหน้าจอทิ้งไว้โดยไม่ทำรายการใดๆ บนหน้าจอ เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นเข้าทำรายการในบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

การพิสูจน์ตน

ธนาคารนำระบบการพิสูจน์ตนของ VeriSign Global Server Certificate มาใช้ เพื่อให้คุณแน่ใจว่าได้ติดต่อกับธนาคารจริงๆ ไม่ใช่บุคคลอื่นแอบอ้างว่าเป็นธนาคาร

 

การยืนยันตัวตนสองระดับ

ผู้ใช้ต้องมี Password และอุปกรณ์ออกรหัสลับ (Token) ที่ผู้บริหารระบบ (Administrator) และผู้อนุมัติรายการ (Approver) ใช้เป็นรหัสผ่านในการเข้าสู่บริการคอร์ปอเรท ไอแคชทุกครั้ง

 

การกำหนดสิทธิผู้ใช้ระบบ

บริการคอร์ปอเรท ไอแคชกำหนดสิทธิของผู้ใช้ระบบในการเรียกดูข้อมูล หรือการทำธุรกรรมใดๆ ผ่านระบบการพิสูจน์ตน โดยสิทธิของผู้ใช้ระบบที่ได้กำหนดโดยผู้มีสิทธิอนุมัติเพื่อให้เข้าถึงบัญชีรวมทั้งหน้าที่อื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ และระบบจะเป็นตัวกำหนดสิทธิของผู้ใช้ระบบในระดับต่างๆ ของผู้ใช้ระบบแต่ละคน ซึ่งผู้มีอำนาจได้อนุมัติและกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ระบบจะทำการตรวจสอบและควบคุมการใช้ระบบตามสิทธิ์ของผู้ใช้ระบบของแต่ละคนในระดับต่างๆ ตามที่ได้กำหนดไว้

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate
Service Center (66) 0 2031 7888

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate Service Center (66) 0 2031 7888

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ