กิจกรรมรับสมัครงาน

เปิดโอกาสสู่ความสำเร็จ กับอนาคตที่คุณเลือกได้

Join Our Team
(Marketing Officer - Bancassurance)

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การตลาดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
ลงทะเบียนออนไลน์ วันนี้ - ครบตามจำนวนที่ต้องการ

สมัครงาน

การปรับตัวสู่ความเป็นดิจิทัล กับการเฟ้นหาคนไอทีมาร่วมงาน

ธนาคารกรุงเทพรับรู้ความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมธนาคารและการเงิน จึงได้เตรียมการปรับตัวทั้งในเชิงเทคโนโลยีและกระบวนการทำงาน โดยได้มองหานักพัฒนาและวิศวกรฝ่ายไอทีมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เพราะธนาคารกรุงเทพเชื่อว่า "บุคลากรคือผู้ร่วมสานอนาคต" ธนาคารจึงพร้อมสนับสนุน และให้โอกาสพนักงานได้เรียนรู้ แสดงความสามารถและศักยภาพ เพื่อความเติบโตและก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งต้องการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงาน
ในหลากหลายสายงาน

Bangkok Bank Careers

ช่องทางสมัครงาน

ค้นหาตำแหน่งงานว่างตามกลุ่มงาน          

ค้นหาตำแหน่งงาน ตามสถานที่ปฏิบัติงาน

ค้นหาตำแหน่งงานทั้งหมด          

ตรวจสอบและแก้ไขประวัติการสมัครงาน   

ฝากประวัติส่วนตัวโดยย่อ

(กรณีต้องการให้เจ้าหน้าที่แนะนำตำแหน่งงาน)

การดูแลพนักงาน

ธนาคารกรุงเทพ ดูแลพนักงานตลอดชีวิตการทำงาน เพื่อมอบความอบอุ่นใจ และมั่นคงทั้งด้านสุขภาพ และความเป็นอยู่ นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถร่วมสนุกในกิจกรรมกับสโมสร ชมรมกีฬาและสมาคมต่างๆ ของธนาคาร และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ Fitness ณ สำนักงานใหญ่

การพัฒนาบุคลากร

ธนาคารมีรูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่มีความหลากหลาย ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเอง และส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงาน โดยมีศูนย์ฝึกอบรมที่ทันสมัยพร้อมอุปกรณ์ครบครัน รวมทั้งมีวิทยากรจากภายในและภายนอกธนาคารมาให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับชั้น มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ให้หลากหลาย และเข้าถึงง่าย เช่น e-Learning, Mobile Application นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในภูมิภาคต่างๆ ในการจัดอบรม และเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้จากการศึกษาดูงาน หรือศึกษาต่อในต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย

โอกาสท้าทายที่ธนาคารกรุงเทพ

ก้าวไปด้วยกัน กับอนาคตที่คุณเลือกได้

โครงการฝึกอบรมพิเศษ ธนาคาร
คู่บ้านคู่เมือง (SIP)

มาร่วมเรียนรู้ แบ่งปันและสร้างประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจ พัฒนาภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม และทำกิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการนักศึกษาฝึกงาน

ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เก็บเกี่ยวประสบการณ์และพัฒนาทักษะต่างๆ จากการปฏิบัติงานจริง เตรียมพร้อมการทำงานในอนาคต

ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ

ร่วมสร้างความสำเร็จ และเติบโตไปกับเรา สำหรับพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท สถาบันต่างประเทศและในประเทศ

สมัครงาน

ข่าวสารการรับสมัครงาน

สำหรับผู้สนใจร่วมงานกับธนาคาร สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงาน รวมทั้งอัปเดตข่าวสารอื่นๆ ของธนาคารผ่านช่องทางต่างๆ

 

    

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูลการรับสมัครงาน
โทร. (66) 0 2031 3001

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูลการรับสมัครงาน
โทร. (66) 0 2031 3001