เพราะธนาคารกรุงเทพเชื่อว่า "บุคลากรคือผู้ร่วมสานอนาคต" ธนาคารจึงพร้อมสนับสนุน และให้โอกาสพนักงานได้เรียนรู้ แสดงความสามารถและศักยภาพ เพื่อความเติบโตและก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งต้องการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงานในหลากหลายสายงาน

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ
รับสมัครด่วน!

ตำแหน่งงานว่าง สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์

ตำแหน่งงานว่าง สำหรับนักศึกษาจบใหม่

สมัครงาน/แก้ไขประวัติการสมัครงาน

Career Events

Tech Career Day Transform the future together

โอกาสสำหรับคนสาย Tech
สมัคร สอบ สัมภาษณ์ในวันเดียว

วันเสาร์ที่ 15 มิ.ย. 67
ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม ชั้น 24
เวลา 09.00 น. – 14.00 น.

Bangkok Bank Career Day: Relationship & Marketing Team

ประจำสาขาและสำนักธุรกิจ (กรุงเทพ/ต่างจังหวัด)

เปิดรับคนรุ่นใหม่ร่วมทีม ดูแลลูกค้าศักยภาพ มีโอกาสเติบโต เลือกพื้นที่ปฏิบัติงานใกล้บ้านได้

Online Interview
17, 31 พ.ค. 67

Bangkok Bank Virtual Interview

เปิดรับคนรุ่นใหม่ร่วมทีมในตำแหน่ง System Engineer จำนวนมากสัมภาษณ์ออนไลน์ รู้ผลไว

Online Interview
31 พ.ค. 67 และ 20 มิ.ย. 67

Bangkok Bank Careers

ช่องทางสมัครงาน

ค้นหาตำแหน่งงานว่างตามกลุ่มงาน          

ค้นหาตำแหน่งงาน ตามสถานที่ปฏิบัติงาน

ค้นหาตำแหน่งงานทั้งหมด          

ฝากประวัติส่วนตัวโดยย่อ

(กรณีต้องการให้เจ้าหน้าที่แนะนำตำแหน่งงาน)

การดูแลพนักงาน

ธนาคารกรุงเทพ ดูแลพนักงานตลอดชีวิตการทำงาน เพื่อมอบความอบอุ่นใจ และมั่นคงทั้งด้านสุขภาพ และความเป็นอยู่ นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถร่วมสนุกในกิจกรรมกับสโมสร ชมรมกีฬาและสมาคมต่างๆ ของธนาคาร และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ Fitness ณ สำนักงานใหญ่

ก้าวไปด้วยกัน กับอนาคตที่คุณเลือกได้

“การพัฒนาบุคลากร”

การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งที่ธนาคารให้ความสำคัญและสนับสนุน พนักงานทุกคนจึงได้รับโอกาสในการเรียนรู้ให้เกิดความก้าวหน้าและเติบโตอย่างมืออาชีพ

“ความภูมิใจของเรา”

Success Stories ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

“Tech People”

การปรับตัวสู่ความเป็นดิจิทัลของธนาคารกรุงเทพ กับการเฟ้นหาคนไอทีมาร่วมงาน รองรับความเปลี่ยนแปลงและเตรียมการปรับตัวทั้งในเชิงเทคโนโลยีและกระบวนการทำงาน

โครงการฝึกอบรมพิเศษ ธนาคาร
คู่บ้านคู่เมือง (SIP)

มาร่วมเรียนรู้ แบ่งปันและสร้างประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจ พัฒนาภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม และทำกิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการนักศึกษาฝึกงาน

ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เก็บเกี่ยวประสบการณ์และพัฒนาทักษะต่างๆ จากการปฏิบัติงานจริง เตรียมพร้อมการทำงานในอนาคต

ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ

ร่วมสร้างความสำเร็จ และเติบโตไปกับเรา สำหรับพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท สถาบันต่างประเทศและในประเทศ

สมัครงาน

ข่าวสารการรับสมัครงาน

สำหรับผู้สนใจร่วมงานกับธนาคาร สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงาน รวมทั้งอัปเดตข่าวสารอื่นๆ ของธนาคารผ่านช่องทางต่างๆ


     

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูลการรับสมัครงาน
โทร. (66) 0 2031 3001

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูลการรับสมัครงาน
โทร. (66) 0 2031 3001

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ