จุดเด่นบริการ

วางใจ ได้มาตรฐาน

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกพันธบัตรรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่อง

ครบครัน ครอบคลุม

ให้บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ จัดทำทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ตลอดจนดูแลด้านการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ถือหลักทรัพย์

ทันสมัย แม่นยำ

ระบบงานที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน พร้อมรองรับหลักทรัพย์หลากหลายรูปแบบ รวมถึงหลักทรัพย์ที่ออกในสกุลเงินตราต่างประเทศ

รายละเอียดบริการ

บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพและตรงตามมาตรฐาน

สำหรับผู้ใช้บริการ
รายละเอียดบริการ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ติดต่อเรา
ทะเบียนกองทุนรวม (66) 0 2230 1477
ทะเบียนหุ้นกู้ (66) 0 2230 1478

เครื่องมือช่วยเหลือ

ติดต่อเรา
ทะเบียนกองทุนรวม (66) 0 2230 1477
ทะเบียนหุ้นกู้ (66) 0 2230 1478

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ