บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX Services)

ซื้อขายเงินตราต่างประเทศในสกุลเงินหลักด้วยอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด เพิ่มศักยภาพธุรกิจได้เต็มที่

บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ แบบกำหนดส่งมอบในวันเดียวกัน (FX Same Day)

ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ภายในวันเดียวกัน

บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward)

บริหารต้นทุนของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

สิทธิ์ในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (FX Option)

ช่วยลดความผันผวนของค่าเงิน สามารถกำหนดรายได้หรือต้นทุนของธุรกิจได้ตั้งแต่วันแรกที่ซื้อสิทธิ์

บริการบริหารสภาพคล่องเงินตราต่างประเทศ (FX Swap)

บริหารสภาพคล่องเงินตราต่างประเทศของธุรกิจที่มีภาระการรับ/ชำระคืนเงินตราต่างประเทศ

บริการธุรกรรม Cross Currency Swap

ป้องกันธุรกิจจากความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน/อัตราดอกเบี้ย โดยเปลี่ยนภาระเงินกู้เป็นสกุลเงินที่สอดคล้องกับรายรับ

บริการธุรกรรม Interest Rate Swap

แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ หรือจากอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

บริการธุรกรรม
Par Forward

ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ โดยส่งมอบกันได้มากกว่า 1 ครั้ง ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเดียวกันตลอดอายุสัญญา

อัตราและค่าธรรมเนียม

อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวัน และย้อนหลัง พร้อมเครื่องคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน

รายงานภาวะตลาด

รายงานภาวะตลาด

ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดประจำวัน ทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ราคาซื้อขายพันธบัตรและตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้ และอื่นๆ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน