ช่วยให้คุณไม่พลาดทุกข้อตกลงทางการค้า ด้วยบริการดังนี้

  • การขายตั๋วส่งออกเพื่อรับเงินบาท
  • การซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อชำระเงินตามตั๋วนำเข้าสินค้า
  • การขายสกุลเงินตราต่างประเทศที่โอนเข้าจากต่างประเทศ เพื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาท
  • การซื้อสกุลเงินตราต่างประเทศสำหรับโอนเงินออกนอกประเทศ เพื่อชำระค่าสินค้าบริการ และการลงทุน ฯลฯ
  • การซื้อหรือขายธนบัตรสกุลเงินตราต่างประเทศ


เงื่อนไขบริการ

การทำธุรกรรมต้องอยู่ภายใต้ระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และต้องไม่ใช่ธุรกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็งกำไรค่าเงินบาท

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ
และดูแลการเงินของคุณ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ