สิทธิประโยชน์บัตร

ใช้จ่ายสบาย

สะดวกสบายกับการเติมน้ำมันและชำระค่าสินค้า โดยไม่ต้องใช้เงินสด ณ ปั๊มคาลเท็กซ์ทั่วประเทศ

มอบให้กันได้ทุกโอกาส

เหมาะสำหรับการให้เป็นของขวัญในโอกาสพิเศษต่างๆ สั่งซื้อและรับบัตรได้ภายใน 7-10 วัน

บริหารค่าใช้จ่ายได้คล่องตัว

ใช้บัตรชำระค่าใช้จ่ายแทนเงินสดหรือคูปอง ลดงานการเบิกจ่าย ควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลบัตร
บัตรมีอายุ 1 ปี และสามารถเลือกมูลค่าในบัตรได้ตั้งแต่ 500, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 และ 10,000 บาทสำหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่ประสงค์จะชื้อบัตรเพื่อมอบเป็นของขวัญ ของรางวัล หรือใช้บัตรแทนเงินสดเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านน้ำมัน เมื่อสั่งซื้อมูลค่ารวมตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป สามารถกำหนดมูลค่าในบัตรได้ โดยมูลค่าต่อบัตรขั้นต่ำ 300 บาท สูงสุด 20,000 บาท
วิธีการสั่งซื้อ
สั่งซื้อบัตรได้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ โดยกรอกคำขอสั่งซื้อบัตรเงินสดธนาคารกรุงเทพ และข้อตกลงเพิ่มเติม คำขอสั่งซื้อบัตรเงินสดธนาคารกรุงเทพ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล และสำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) และชำระเงินด้วยเงินสด เงินโอน หรือเช็ค

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  • ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. (66) 0 2638 4444 อีเมล prepaidcard@bangkokbank.com
  • ศูนย์บริการลูกค้าคาลเท็กซ์ โทร. (66) 0 2081 4123 อีเมล thcsc@chevron.com
ค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมบัตรใหม่: 30 บาท ต่อบัตร (รวม VAT) สำหรับบัตรที่มีมูลค่าบัตรต่ำกว่า 1,000 บาท โดยต้องชำระเงินเพิ่มจากมูลค่าบัตรที่ต้องการซื้อ เช่น ต้องการซื้อบัตรมูลค่า 500 บาท ต้องชำระเงินรวมทั้งสิ้น 530 บาท
  • ค่าธรรมเนียมบัตรทดแทน: 30 บาท ต่อบัตร (รวม VAT) สำหรับบัตรทุกมูลค่าโดยหักจากมูลค่าคงเหลือในบัตรเดิม ก่อนโอนมูลค่าคงเหลือไปยังบัตรใหม่ทดแทน
  • ค่าธรรมเนียมการขอคืนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตร: 30 บาท ต่อบัตร (รวม VAT) โดยหักจากมูลค่าคงเหลือในบัตรเดิม ก่อนโอนมูลค่าคงเหลือไปยังบัตรใหม่ หรือคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ
  • ค่ารักษาบัญชีบัตรเมื่อบัตรหมดอายุ: 50 บาท ต่อเดือน (รวม VAT) โดยหักจากมูลค่าคงเหลือในบัตรเดิม ก่อนโอนมูลค่าคงเหลือไปยังบัตรใหม่ หรือคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ
ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ บัตรเงินสดคาลเท็กซ์-ธนาคารกรุงเทพ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ