จุดเด่นบริการ

ทันสมัย ใช้งานง่าย

สะดวก รวดเร็ว ในการจัดทำข้อมูล มีรายงานสรุปและจัดพิมพ์รายงานได้

มั่นใจ ปลอดภัย

เชื่อมต่อผ่านเว็บไซต์ของธนาคารในการส่งข้อมูลให้ธนาคาร และมีระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ตอบโจทย์การใช้งาน

รองรับทางเลือกการลงทุนแบบ Employee’s Choice และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านงานเอกสาร

ข้อมูลเพิ่มเติม

Bualuang iProvident เป็นโปรแกรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดทำไฟล์แจ้งข้อมูลเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ข้อมูลทางเลือกการลงทุน รวมถึงข้อมูลการลาออกของสมาชิกกองทุนให้ธนาคาร

สมัครใช้บริการ
มาตรฐานความปลอดภัย

เครื่องมือช่วยเหลือ

ติดต่อเรา (66) 0 2680 9555

เครื่องมือช่วยเหลือ

ติดต่อเรา (66) 0 2680 9555

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ