ประกาศ


เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ธนาคารจะปิดปรับปรุงระบบในวันเสาร์ที่ 11 ก.ค. 63 เวลา 00.00 น. - 02.30 น. โดยท่านจะไม่สามารถใช้บริการเรียกเก็บค่าสินค้าและบริการออนไลน์ (Payment on the Net และ Bill Payment (Online)) ได้ชั่วคราวในช่วงเวลาดังกล่าว

ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2680 9500

บริการเรียกเก็บเงิน

บริการเรียกเก็บเงิน ผ่านเครือข่ายและระบบการรับชำระเงินหลากหลายรูปแบบ
พร้อมรับเงินเข้าบัญชีได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย

บัวหลวง สมาร์ท บิล เพย์เมนท์

ที่สุดของบริการรับชำระบิลอย่างครบวงจร เพิ่มศักยภาพธุรกิจ ตอบโจทย์และเติมเต็มบริการยุคดิจิทัล

บริการหักบัญชีอัตโนมัติ

รับชำระค่าสินค้าและบริการโดยการหักบัญชีเงินฝากของลูกค้าหรือคู่ค้าที่มีกับธนาคารกรุงเทพโดยอัตโนมัติ

บริการรับและขนส่งเงินสด

ธนาคารให้บริการรับและขนส่งเงินสดไปยังจุดหมาย ตามวันเวลาที่กำหนด ได้อย่างสะดวก และปลอดภัย

บริการเรียกเก็บเช็ค

บริษัทสามารถนำฝากเช็คที่สาขา โดยธนาคารจะดำเนินการเรียกเก็บ และนำเงินเข้าบัญชีของบริษัท

บริการรับชำระใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์

บริหารจัดการใบแจ้งหนี้และเรียกเก็บ เงินได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ผ่านระบบออนไลน์

บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ

รับเงินโอนผ่านระบบ SWIFT จากผู้ชำระที่อยู่ต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายสาขาต่างประเทศและธนาคารพันธมิตร

ธนาคารกรุงเทพ บิซพร้อมเพย์

ทางเลือกใหม่ในการรับเงินและโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มศักยภาพธุรกิจก้าวไกลสู่ยุคดิจิทัล

บริหารธุรกิจ

บริการชำระเงิน

หลากหลายทางเลือกในการชำระเงินได้อย่างสะดวก ตรงตามกำหนดเวลา บริหารธุรกิจได้อย่างคล่องตัว

บริหารธุรกิจ

บริการบริหารสภาพคล่อง

บริหารเงินภายในบัญชีบริษัทและกลุ่มบริษัทได้อย่างคล่องตัว เพื่อสร้างโอกาสและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน