บริการเรียกเก็บเงิน

บริการเรียกเก็บเงิน ผ่านเครือข่ายและระบบการรับชำระเงินหลากหลายรูปแบบ
พร้อมรับเงินเข้าบัญชีได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย

บริการเตือนจ่ายบิล

เพิ่มความสะดวก ลดต้นทุน ในการเรียกเก็บค่าสินค้าและบริการ ง่ายต่อการกระทบยอดทางบัญชี และติดตามการรับชำระ ด้วยรายงานผ่านช่องทางออนไลน์

บัวหลวง สมาร์ท บิล เพย์เมนท์

ที่สุดของบริการรับชำระบิลอย่างครบวงจร เพิ่มศักยภาพธุรกิจ ตอบโจทย์และเติมเต็มบริการยุคดิจิทัล

บริการหักบัญชีอัตโนมัติ

รับชำระค่าสินค้าและบริการโดยการหักบัญชีเงินฝากของลูกค้าหรือคู่ค้าที่มีกับธนาคารกรุงเทพโดยอัตโนมัติ

บริการรับและขนส่งเงินสด

ธนาคารให้บริการรับและขนส่งเงินสดไปยังจุดหมายตามวันเวลาที่กำหนดได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

บริการเรียกเก็บเช็ค

บริษัทสามารถนำฝากเช็คที่สาขา โดยธนาคารจะดำเนินการเรียกเก็บและนำเงินเข้าบัญชีของบริษัท

บริการรับชำระใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์

บริหารจัดการใบแจ้งหนี้และเรียกเก็บเงินได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ผ่านระบบออนไลน์

บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ

รับเงินโอนผ่านระบบ SWIFT จากผู้ชำระที่อยู่ต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายสาขาต่างประเทศและธนาคารพันธมิตร

ธนาคารกรุงเทพ บิซพร้อมเพย์

ทางเลือกใหม่ในการรับเงินและโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มศักยภาพธุรกิจก้าวไกลสู่ยุคดิจิทัล

บริหารธุรกิจ

บริการชำระเงิน

หลากหลายทางเลือกในการชำระเงินได้อย่างสะดวก ตรงตามกำหนดเวลา บริหารธุรกิจได้อย่างคล่องตัว

บริหารธุรกิจ

บริการบริหารสภาพคล่อง

บริหารเงินภายในบัญชีบริษัทและกลุ่มบริษัทได้อย่างคล่องตัว เพื่อสร้างโอกาสและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate
Service Center (66) 0 2031 7888

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate Service Center (66) 0 2031 7888

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ