บริการเรียกเก็บเงิน

บริการเรียกเก็บเงิน ผ่านเครือข่ายและระบบการรับชำระเงินหลากหลายรูปแบบ
พร้อมรับเงินเข้าบัญชีได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย

Bualuang SMART Bill Payment

ที่สุดของบริการรับชำระบิลอย่าง ครบวงจร เพิ่มศักยภาพธุรกิจให้ ก้าวสู่ยุคใหม่ อย่างไร้ขีดจำกัด

บริการหักบัญชีอัตโนมัติ

รับชำระค่าสินค้าและบริการโดยการหักบัญชีเงินฝากของลูกค้าหรือคู่ค้าที่มีกับธนาคารกรุงเทพโดยอัตโนมัติ

บริการรับและขนส่งเงินสด

ธนาคารให้บริการรับและขนส่งเงินสดไปยังจุดหมาย ตามวันเวลาที่กำหนด ได้อย่างสะดวก และปลอดภัย

บริการเรียกเก็บเช็ค

บริษัทสามารถนำฝากเช็คที่สาขา โดยธนาคารจะดำเนินการเรียกเก็บ และนำเงินเข้าบัญชีของบริษัท

บริการรับชำระใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์

บริหารจัดการใบแจ้งหนี้และเรียกเก็บ เงินได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ผ่านระบบออนไลน์

บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ

รับเงินโอนผ่านระบบ SWIFT จากผู้ชำระที่อยู่ต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายสาขาต่างประเทศและธนาคารพันธมิตร

ธนาคารกรุงเทพ บิซพร้อมเพย์

ทางเลือกใหม่ในการรับเงินและโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มศักยภาพธุรกิจก้าวไกลสู่ยุคดิจิทัล

บริหารธุรกิจ

บริการชำระเงิน

หลากหลายทางเลือกในการชำระเงินได้อย่างสะดวก ตรงตามกำหนดเวลา บริหารธุรกิจได้อย่างคล่องตัว

บริหารธุรกิจ

บริการบริหารสภาพคล่อง

บริหารเงินภายในบัญชีบริษัทและกลุ่มบริษัทได้อย่างคล่องตัว เพื่อสร้างโอกาสและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน