จุดเด่นบริการ

สะดวก

สามารถรับเงินโอนจากต่างประเทศ เพียงมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงเทพ

ประหยัด

ลดค่าใช้จ่ายในการรับเงินโอนจากผู้ชำระที่อยู่ต่างประเทศด้วยเครือข่ายธนาคารกรุงเทพและธนาคารพันธมิตร

ตรวจสอบได้

สามารถตรวจสอบการรับเงินโอนได้ง่ายผ่านระบบออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะบริการ
  • สามารถรับเงินจากทุกประเทศทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย ผ่านเครือข่ายสาขาต่างประเทศของธนาคาร และเครือข่ายธนาคารพันธมิตรที่กว้างขวางกว่า 1,000 แห่ง
  • สามารถรับเงินจากต่างประเทศได้ เพียงมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงเทพ
  • สามารถตรวจสอบการรับเงินโอนได้ง่ายผ่านระบบออนไลน์

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ
และดูแลการเงินของคุณ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ