จุดเด่นบริการ

สะดวก

ผู้ชำระเงินสามารถชำระเงินผ่านช่องทางของธนาคารที่ผู้จ่ายลงทะเบียนพร้อมเพย์ได้ทันที

ลดต้นทุน

ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการจ่ายบิล หรือการชำระเงิน

ตรวจสอบได้

ง่ายต่อการกระทบยอดทางบัญชี และติดตามการรับชำระ ด้วยรายงานผ่านช่องทางออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะบริการ
บริการที่อำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทผู้รับชำระเงิน (Biller) ที่ใช้บริการบัวหลวง สมาร์ท บิล เพย์เมนท์กับธนาคาร โดยธนาคารจะเป็นผู้ส่งรายละเอียดการแจ้งเตือนการชำระเงิน ให้แก่ผู้ชำระเงินที่มีการลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารต่างๆ ซึ่งผู้ชำระเงินจะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านทางโมบายแบงก์กิ้ง หรือ SMS (ขึ้นอยู่กับธนาคารที่ผู้ชำระเงินลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้) เมื่อผู้ชำระเงินได้รับการแจ้งเตือนแล้ว สามารถชำระเงินผ่านโมบายแบงก์กิ้ง ของธนาคารที่ผู้ชำระเงินลงทะเบียนพร้อมเพย์ได้ทันที นอกจากนี้ บริษัทผู้รับชำระเงินยังสามารถตรวจสอบผลการส่งแจ้งเตือนจ่ายบิลผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคารกรุงเทพได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ประโยชน์บริการ
  • ลดค่าใช้จ่ายของบริษัทในการดำเนินการด้านเอกสารการจ่ายบิล หรือการชำระเงิน ที่ต้องส่งให้กับผู้ชำระเงิน
  • เพิ่มช่องทางการรับชำระเงินให้แก่บริษัท ทำให้บริษัทได้รับชำระค่าสินค้าหรือบริการเร็วขึ้น
  • บริษัทสามารถตรวจสอบผลการแจ้งเตือนจ่ายบิลผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ง่ายต่อการกระทบยอดทางบัญชี เนื่องจากมีรายงานให้แก่บริษัท ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทันที
  • เพิ่มความสะดวกในการชำระเงินให้แก่ผู้ชำระเงิน

คำถามที่พบบ่อย

บริษัทผู้รับชำระที่ใช้บริการนี้ต้องสมัครบริการบัวหลวง สมาร์ท บิล เพย์เมนท์กับธนาคารหรือไม่
บริษัทผู้รับชำระที่ใช้บริการนี้ต้องสมัครบริการบัวหลวง สมาร์ท บิล เพย์เมนท์กับธนาคาร เนื่องจากเมื่อส่งรายการแจ้งเตือนไปแล้ว ผู้จ่ายเงินจะชำระกลับมาผ่านบริการบัวหลวง สมาร์ท บิล เพย์เมนท์
ผู้ชำระเงินต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์หรือไม่
ผู้ชำระเงินต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ เนื่องจากการแจ้งเตือนจะส่งผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือ เลขประจำตัวประชาชน และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเท่านั้น
ผู้ชำระเงินสามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารใดก็ได้ใช่หรือไม่
ใช่ ระบบจะส่งข้อมูลให้ผู้ชำระเงินผ่านช่องทางธนาคารที่ผู้ชำระเงินผูกพร้อมเพย์ไว้
ผู้ชำระเงินมีค่าธรรมเนียมในการชำระหรือไม่
ค่าธรรมเนียมการชำระเงินขึ้นอยู่กับอัตราของธนาคารที่ผู้ชำระเงินผูกพร้อมเพย์กำหนดไว้
สามารถกำหนดระยะเวลาการรับชำระเงินได้ใช่หรือไม่
บริษัทผู้รับชำระเงินสามารถกำหนดวันที่และเวลาที่สิ้นสุด (Expiry Date & Time) การชำระเงินได้
กรณีเกินวันที่และเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ชำระเงินจะสามารถชำระเงินได้หรือไม่
กรณีเกินวันที่และเวลาที่กำหนด ผู้ชำระเงินจะไม่สามารถทำการชำระเงินได้

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate
Service Center (66) 0 2031 7888

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate Service Center (66) 0 2031 7888

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ