จุดเด่นบริการ

บริหารง่าย

สะดวกในการบริหารเงิน เพราะบริษัทสามารถรับเงินจากทุกช่องทางของทุกธนาคาร มาสู่บัญชีหลักที่ธนาคารกรุงเทพ

สะดวก

ลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัทประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และมีทางเลือกที่หลากหลายในการชำระเงิน

เพิ่มประสิทธิภาพ

บริหารจัดการการรับชำระเงินด้วยช่องทางธนาคารที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

ตรวจสอบได้

ง่ายต่อการกระทบยอดและติดตามการรับชำระ ด้วย
การใช้รายงานผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะบริการ
  • ลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัทสามารถชำระเงินได้ง่าย และบริษัทได้รับเงินสะดวกสบาย
  • เพียงสมัครบริการที่ธนาคารกรุงเทพ ก็สามารถใช้ช่องทางบริการของธนาคาร รวมทั้งของธนาคารอื่นในการ รับชำระได้
  • สามารถรับรายงานเพื่อตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานอิเล็กทรอนิกส์
  • สามารถกระทบยอดลูกหนี้ได้ง่ายขึ้น ด้วยข้อมูลพร้อมรายละเอียดการรับชำระเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate
Service Center (66) 0 2031 7888

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate Service Center (66) 0 2031 7888

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ