จุดเด่นบริการ

สะดวก

ลดการใช้เงินสดและเช็คด้วยเงินโอนทำให้สะดวกทั้งบริษัทและคู่ค้า

คุ้มค่า

ค่าธรรมเนียมถูกลง ทั้งผู้รับและผู้โอน เหมาะกับธุรกิจทุกขนาดและอีคอมเมิร์ซ

รวดเร็ว

รับเงินจากลูกค้า คู่ค้า และภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว

มั่นใจ

ในความเชี่ยวชาญและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะบริการ
  • ทางเลือกใหม่ในการรับเงินโอนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
  • ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี แทนการระบุเลขที่บัญชีธนาคารของผู้รับเงิน
  • สมัครใช้บริการได้ง่ายๆ ด้วยการลงทะเบียนผูกบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการใช้เป็นบัญชีในการรับเงิน กับเลขประจำตัวผู้เสียภาษี แทนการระบุเลขที่บัญชีเงินฝากของผู้รับเงิน
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีหนึ่งหมายเลข สามารถผูกกับบัญชีเงินฝากได้หนึ่งบัญชี

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate
Service Center (66) 0 2031 7888

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate Service Center (66) 0 2031 7888

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ