จุดเด่นบริการ

สะดวก

สามารถใช้บริการรับและขนส่งเงินสดไปยังจุดหมายตามวันเวลาที่กำหนด และไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังธนาคารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน

ปลอดภัย

ลดความเสี่ยงในการเก็บรักษาเงินสดและมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยของธนาคาร

เพิ่มประสิทธิภาพ

เพิ่มเวลาให้แก่ธุรกิจมากขึ้น
ไม่ต้องเสียเวลาและต้นทุนในการจัดการเงินสด

ตรวจสอบได้

รับรายงานประจำวัน พร้อม
รายละเอียดของรายการที่นำฝากและถอนทุกรายการ เพื่อง่ายต่อการกระทบยอด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะบริการ
  • บริการรับขนเงินสด: ธนาคารมอบหมายให้บริษัทขนส่งเงินสดไปรับเงินจากสำนักงานหรือสถานที่ที่กำหนด เพื่อนำส่งให้ธนาคารฝากเงินเข้าบัญชีของบริษัทที่มีกับธนาคารกรุงเทพ
  • บริการส่งเงินสด: ธนาคารจัดเตรียมเงินสดและมอบหมายให้บริษัทขนส่งเงินสดไปส่งให้บริษัทที่สำนักงานหรือสถานที่ที่กำหนด โดยธนาคารจะหักบัญชีของบริษัทที่มีกับธนาคารกรุงเทพ
  • ให้บริการโดยบริษัทขนส่งที่มีความเป็นมืออาชีพและเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ
  • ปลอดภัยด้วยการบันทึกภาพจากระบบกล้องวงจรปิดขณะตรวจนับเงิน พร้อมทั้งมีประกันความคุ้มครองระหว่างการรับส่งเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate
Service Center (66) 0 2031 7888

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate Service Center (66) 0 2031 7888

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ