อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

อัพเดท ณ วันที่
สกุลเงิน สกุลเงิน ธนบัตร
ราคารับซื้อ
ธนบัตร
ราคาขาย
ตั๋วแลกเงินและดราฟ
ราคารับซื้อ
โอนเงิน
ราคารับซื้อ
ตั๋วแลกเงิน - ดราฟ - โอนเงิน
ราคาขาย

[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]

หมายเหตุ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โปรดติดต่อหน่วยบริการด้านเงินตราต่างประเทศของธนาคารเพื่อตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราก่อนทำธุรกรรม

การซื้อขายเงินสกุล MYR หรือ IDR ที่ไม่ใช่ธนบัตร จะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์การชำระเงินสกุลท้องถิ่นระหว่างประเทศ ซึ่งกำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารกลางของเงินสกุลดังกล่าว

กราฟแสดงธนบัตรสกุลเงิน : -
ราคารับซื้อ ราคาขาย

[หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ]

หมายเหตุ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โปรดติดต่อหน่วยบริการด้านเงินตราต่างประเทศของธนาคารเพื่อตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราก่อนทำธุรกรรม
การซื้อขายเงินสกุล MYR หรือ IDR ที่ไม่ใช่ธนบัตร จะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์การชำระเงินสกุลท้องถิ่นระหว่างประเทศ ซึ่งกำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารกลางของเงินสกุลดังกล่าว

คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน

คำนวณโดยอ้างอิงจากราคาขายธนบัตรในสกุลเงินต่างๆ

แปลงจากสกุลเงิน
THB
  • THB
แปลงเป็นสกุลเงิน
USD1
  • THB
จำนวนเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนนี้ใช้เงินบาทเป็นตัวกลาง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โปรดติดต่อหน่วยบริการด้านเงินตราต่างประเทศของธนาคารเพื่อตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราก่อนทำธุรกรรม

อัตราและค่าธรรมเนียม

Forward Points

อัตรา Forward Points สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ