จุดเด่นบริการ

เพิ่มประสิทธิภาพ

โอนเงินจากบัญชีของบริษัทเพื่อชำระเงินสมทบให้แก่สำนักงานประกันสังคมผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต

ลดต้นทุน

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ช่วยให้บริษัททำธุรกรรมได้รวดเร็วคล่องตัวยิ่งขึ้นแบบ Real Time

ตรวจสอบได้

สามารถตรวจสอบรายงานการโอนเงินได้ง่ายผ่านระบบออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะบริการ
  • ส่งเงินสมทบได้สะดวกและถูกต้องด้วยเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกับสำนักงานประกันสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ปลอดภัยและประหยัดเวลาในการชำระเงินสมทบตามมาตราต่างๆ ผ่านบริการคอร์ปอเรท ไอแคช ได้จนถึงเวลา 20.00 น.
  • สามารถทำรายการได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและวงเงิน เพื่อสามารถชำระเงินสมทบได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate
Service Center (66) 0 2031 7888

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate Service Center (66) 0 2031 7888

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ