จุดเด่นบริการ

สะดวก

เรียกดูข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน พร้อมสร้างรายการโอนเงินแบบออนไลน์ผ่านบริการ Corporate iCash

ลดเวลาและค่าใช้จ่าย

ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการชำระเงินของบริษัท

ปลอดภัย

มีระบบความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะบริการ
  • สามารถเรียกดูรายงานการทำธุรกรรมทางการเงินแบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • สามารถส่งคำสั่งการโอนเงินให้ธนาคารผ่านบริการคอร์ปอเรท ไอแคช (Corporate iCash) เพื่อสั่งจ่ายให้กับผู้รับเงินที่มีบัญชีอยู่กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศและต่างประเทศ
  • สามารถส่งคำสั่งชำระเงินแบบกำหนดเวลาล่วงหน้า
  • ขั้นตอนการสร้างรายการสะดวกและง่าย สามารถสร้างรายการผ่านหน้าเว็บ หรืออัปโหลดเป็นไฟล์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องพัฒนาระบบเพิ่ม
ประโยชน์บริการ
  • ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน
  • เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการสร้างรายการโอนเงิน
  • ลดค่าใช้จ่ายและขั้นตอนในการชำระเงินของบริษัท เช่น ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • บริหารจัดการเงินในบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate
Service Center (66) 0 2031 7888

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate Service Center (66) 0 2031 7888

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ