จุดเด่นบริการ

เพิ่มประสิทธิภาพ

โอนเงินจากบัญชีของบริษัทเพื่อชำระค่าพิธีการศุลกากรผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต

ลดต้นทุน

ลดภาระในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ช่วยให้บริษัทได้รับสินค้าเร็วยิ่งขึ้น

ตรวจสอบได้

สามารถตรวจสอบรายงานการโอนเงินได้ง่ายผ่านระบบออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะบริการ
  • ปลอดภัยและประหยัดเวลาในการชำระค่าพิธีการศุลกากร นำเข้าผ่านบริการคอร์ปอเรท ไอแคช ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • สามารถทำรายการได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและวงเงิน เพื่อสามารถชำระค่าพิธีการศุลกากรได้อย่างสะดวก

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจ
และดูแลการเงินของคุณ

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ