จุดเด่นบริการ

สะดวก

ผู้รับเงินไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ และสามารถรับเป็นเงินสดได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ โดยแสดงรหัสรับเงิน

เพิ่มประสิทธิภาพ

ลดต้นทุนการจัดการเงินสดด้วยระบบการส่งเงินสดที่ปลอดภัย

ตรวจสอบได้

เพิ่มความมั่นใจ สามารถตรวจสอบสถานะการส่งเงิน และสามารถกระทบยอดด้วยรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะบริการ
  • ผู้รับเงินเป็นบุคคลและไม่ต้องมีบัญชีธนาคารใดๆ
  • รับเงินได้ที่ทุกสาขาของธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ
  • มีรหัสรับเงินเพื่อป้องกันการรับเงินโดยมิชอบ
  • บริษัทส่งข้อมูลการส่งเงินทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate
Service Center (66) 0 2031 7888

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate Service Center (66) 0 2031 7888

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ