จุดเด่นบริการ

เพิ่มประสิทธิภาพ

โอนเงินผ่านระบบ SWIFT ไปยังผู้รับที่อยู่ต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายสาขาต่างประเทศของธนาคาร และธนาคารพันธมิตรกว่า 1,000 แห่ง

บริหารง่าย

บริษัทสามารถทำรายการโอนเงินผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น สาขา สำนักธุรกิจ หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ตรวจสอบได้

สามารถตรวจสอบรายงานการโอนเงินได้ง่ายผ่านระบบออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะบริการ
  • สามารถใช้บริการโอนเงินไปต่างประเทศได้ที่สำนักธุรกิจและสาขาที่มีบริการด้านต่างประเทศของธนาคาร หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ บริการคอร์ปอเรท ไอแคช และบริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง โดยผู้รับจะได้รับเงินอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
  • รองรับการโอนเงินด้วยสกุลเงินต่างประเทศที่หลากหลาย เช่น USD, EUR, GBP, JPY, SGD, HKD, AUD, CHF, RMB, MYR, MMK, INR, IDR, DKK, NOK, SEK และ CAD
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากเครือข่ายของธนาคารกรุงเทพและธนาคารพันธมิตรที่ครอบคลุม ทำให้เงินถึงที่หมายด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยลง

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate
Service Center (66) 0 2031 7888

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate Service Center (66) 0 2031 7888

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ