จุดเด่นบริการ

เพิ่มประสิทธิภาพ

โอนเงินจากบัญชีของบริษัทเพื่อชำระภาษีสรรพากรผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต

ลดต้นทุน

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ช่วยให้บริษัททำธุรกรรมได้รวดเร็วคล่องตัวยิ่งขึ้น

ตรวจสอบได้

สามารถตรวจสอบรายงานการโอนเงินได้ง่ายผ่านระบบออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะบริการ
  • ชำระภาษีด้วยเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกับกรมสรรพากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถเตรียมส่งรายการชำระล่วงหน้า โดยระบบจะชำระจริงในวันที่ถูกกำหนดไว้โดยอัตโนมัติ
  • ปลอดภัยและประหยัดเวลาด้วยบริการชำระภาษีผ่านบริการคอร์ปอเรท ไอแคชได้จนถึงเวลา 20.00 น.เพื่อชำระภาษีในวันเดียวกัน
  • ทำรายการได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและวงเงินชำระภาษีได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate
Service Center (66) 0 2031 7888

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate Service Center (66) 0 2031 7888

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ