วิธีสมัคร

 

ดาวน์โหลดแอปโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ ได้ที่

  

1.

เลือก “เริ่มต้นใช้งาน” หากคุณมีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพแล้ว


2.

เลือกภาษาที่ต้องการ

3.

เลือก “บัญชีเงินฝาก” 

4.

ระบุเลขที่บัญชี และเลขประจำตัวประชาชน

5.

อ่านเงื่อนไขข้อกำหนดและกดยอมรับ

6.

ระบุข้อมูลส่วนตัว 

  • อีเมล
  • รหัสผู้แนะนำ (ถ้ามี)

หมายเหตุ: ข้อมูลเบอร์มือถือจะถูกดึงจากซิมการ์ดโดยอัตโนมัติเพื่อใช้ในการสมัครบริการ

7.

ระบุรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ที่ธนาคารส่งข้อความ SMS เพื่อยืนยันเบอร์มือถือ

8.

ถ่ายภาพใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน

9.

กำหนดรหัสผ่าน 6 หลัก และยืนยันรหัสผ่าน ดำเนินการเรียบร้อย การสมัครสำเร็จ

สมัครผ่านแอปด้วยบัตรเดบิตบีเฟิสต์ สมาร์ท

1.

เลือก “เริ่มต้นใช้งาน” หากคุณมีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพแล้ว


2.

เลือกภาษาที่ต้องการ

3.

เลือกวิธีการเข้าใช้งานด้วย “บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท”

4.

ระบุเลขบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท และรหัสเอทีเอ็ม เลือก “ต่อไป”

5.

อ่านเงื่อนไขข้อกำหนดและกดยอมรับ

 

6.

ระบุข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขประจำตัวประชาชน เบอร์มือถือ หรืออีเมล และเลือก “ต่อไป”

7.

ยืนยันเบอร์มือถือ และระบุรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ที่ได้รับผ่านข้อความ (SMS) จากธนาคาร

8.

กำหนดรหัสผ่าน 6 หลัก และยืนยันรหัสผ่าน ดำเนินการเรียบร้อย การสมัครสําเร็จ
หมายเหตุ:

กรณีสมัครด้วยบัตรเดบิต และระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือตรงกับที่คุณเคยลงทะเบียนไว้กับธนาคาร จะสามารถใช้บริการได้ครบทุกฟังก์ชัน

(หากเบอร์โทรศัพท์มือถือไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ จะใช้บริการได้เพียงดูรายละเอียดบัญชีที่ผูกกับบัตรเดบิตใบนั้นเท่านั้น) คุณสามารถขอใช้บริการครบทุกฟังก์ชันได้ที่เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม หรือสาขาธนาคารกรุงเทพ

สมัครผ่านแอปด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

1.

เลือก “เริ่มต้นใช้งาน” หากคุณมีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพแล้ว


2.

เลือกภาษาที่ต้องการ

3.

เลือก “บัญชีเงินฝาก” 

4.

ระบุเลขที่บัญชี และเลขประจำตัวประชาชน

5.

อ่านเงื่อนไขข้อกำหนดและกดยอมรับ

6.

ระบุข้อมูลส่วนตัว 

  • อีเมล
  • รหัสผู้แนะนำ (ถ้ามี)

หมายเหตุ: ข้อมูลเบอร์มือถือจะถูกดึงจากซิมการ์ดโดยอัตโนมัติเพื่อใช้ในการสมัครบริการ

7.

ระบุรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ที่ธนาคารส่งข้อความ SMS เพื่อยืนยันเบอร์มือถือ

8.

ถ่ายภาพใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตน

9.

กำหนดรหัสผ่าน 6 หลัก และยืนยันรหัสผ่าน ดำเนินการเรียบร้อย การสมัครสำเร็จ

หมายเหตุ:

กรณีสมัครด้วยบัตรเครดิต จะสามารถใช้บริการได้เฉพาะดูรายละเอียดบัญชีบัตรเครดิตและเช็กคะแนนสะสม หากต้องการทำรายการได้ครบทุกฟังก์ชัน โปรดติดต่อสาขาธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น

1.

เลือกเมนู
  • “สมัคร / ปรับเปลี่ยนบริการบัวหลวง
    เอ็มแบงก์กิ้ง และไอแบงก์กิ้ง”
  • “สมัครบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง และบริการ
    บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง”

 

กำหนด รหัสลับแรกเข้า 4 หลัก (PIN) ที่เครื่องเอทีเอ็มได้ทันที และกดเบอร์โทรศัพท์มือถือ

 

2.

จากนั้นรอรับ รหัสประจำตัว (User ID) ที่ระบุอยู่บนใบสลิปเอทีเอ็ม หลังทำรายการสำเร็จ

3.

ดาวน์โหลด และเปิดแอปบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง จากนั้นนำรหัสประจำตัวที่ระบุบนใบสลิป และรหัสลับแรกเข้า 4 หลัก ที่ได้กำหนดผ่านเครื่องเอทีเอ็ม มาระบุในแอป และเลือก “ต่อไป”

4.

อ่านเงื่อนไขข้อกำหนดและกดยอมรับ

 

5.

ระบุข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขประจำตัวประชาชน เบอร์มือถือ หรืออีเมล และเลือก “ต่อไป”

6.

ยืนยันเบอร์มือถือ และระบุรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ที่ได้รับผ่านข้อความ (SMS) จากธนาคาร

7.

กำหนดรหัสผ่าน 6 หลัก และยืนยันรหัสผ่าน ดำเนินการเรียบร้อย การสมัครสําเร็จ

1.

กรอกรายละเอียดลงใบคำขอใช้บริการบัวหลวง
เอ็มแบงก์กิ้ง และเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชีเงินฝาก นำไปยื่นให้เจ้าหน้าที่สาขา

 

กำหนด รหัสลับแรกเข้า 4 หลัก (PIN) ที่สาขาได้ทันที

 

2.

จากนั้นรอรับ รหัสประจำตัว (User ID) ทางข้อความ SMS ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้

3.

ดาวน์โหลด และเปิดแอปพลิเคชัน บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง จากนั้นนำรหัสประจำตัว และรหัสลับแรกเข้าที่ได้มาระบุในแอป และเลือก “ต่อไป”

4.

อ่านเงื่อนไขข้อกำหนดและกดยอมรับ

 

5.

ระบุข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขประจำตัวประชาชน เบอร์มือถือ หรืออีเมล และเลือก “ต่อไป”

6.

ยืนยันเบอร์มือถือ และระบุรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ที่ได้รับผ่านข้อความ SMS จากธนาคาร

7.

กำหนดรหัสผ่าน 6 หลัก และยืนยันรหัสผ่าน ดำเนินการเรียบร้อย การสมัครสําเร็จ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อตกลงการใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งและบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง

ดาวน์โหลด PDF

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ