วิธีสมัคร

   

ดาวน์โหลดแอปบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ได้ที่

  

สมัครผ่านแอปด้วยบัตรเดบิตบีเฟิส์ต สมาร์ท

1.

เลือก “เริ่มต้นใช้งาน” หากคุณมีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพแล้ว


2.

เลือกภาษาที่ต้องการ

3.

สมัครด้วยบัตรเดบิตบีเฟิสต์ สมาร์ท ได้ง่ายๆ โดยเลือก “ไม่มีรหัสประจำตัว และรหัสลับแรกเข้า / รหัสลับส่วนตัว”

 

หรือหากคุณใช้งานบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งอยู่แล้ว สามารถใช้ รหัสประจำตัว และรหัสลับแรกเข้า 4 หลัก / รหัสลับส่วนตัว ของบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งได้ทันที

4.

ระบุหมายเลข และรหัสบัตรเดบิตบีเฟิสต์ สมาร์ท และเลือก “ต่อไป”

5.

อ่านเงื่อนไขข้อกำหนดและกดยอมรับ

 

6.

ระบุข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขประจำตัวประชาชน เบอร์มือถือ หรืออีเมล และเลือก “ต่อไป”

7.

ยืนยันเบอร์มือถือ และระบุรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ที่ได้รับผ่านข้อความ (SMS) จากธนาคาร

8.

กำหนดรหัสผ่าน 6 หลัก และยืนยันรหัสผ่าน ดำเนินการเรียบร้อย การสมัครสําเร็จ
หมายเหตุ:

กรณีสมัครด้วยบัตรเดบิต และระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือตรงกับที่คุณเคยลงทะเบียนไว้กับธนาคาร จะสามารถใช้บริการได้ครบทุกฟังก์ชัน

(หากเบอร์โทรศัพท์มือถือไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ จะใช้บริการได้เพียงดูรายละเอียดบัญชีที่ผูกกับบัตรเดบิตใบนั้นเท่านั้น) คุณสามารถขอใช้บริการครบทุกฟังก์ชันได้ที่เครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม หรือสาขาธนาคารกรุงเทพ

สมัครผ่านแอปด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

1.

เลือก “เริ่มต้นใช้งาน” หากคุณมีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพแล้ว


2.

เลือกภาษาที่ต้องการ

3.

เลือก “ไม่มีรหัสประจำตัว และรหัสลับแรกเข้า / รหัสลับส่วนตัว”

 

หรือหากคุณใช้งานบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งอยู่แล้ว สามารถใช้ รหัสประจำตัว และรหัสลับแรกเข้า 4 หลัก / รหัสลับส่วนตัว ของบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งได้ทันที

4.

สมัครด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพได้ง่ายๆ โดยเลือก “มีบัตรเครดิตเท่านั้น”

5.

ระบุหมายเลขบัตรเครดิต วันหมดอายุ และวงเงินรวมทุกบัตร และเลือก “ต่อไป”

6.

อ่านเงื่อนไขข้อกำหนดและกดยอมรับ

 

7.

ระบุข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขประจำตัวประชาชน หรืออีเมล และเลือก “ต่อไป”

8.

ยืนยันเบอร์มือถือ และระบุรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ที่ได้รับผ่านข้อความ (SMS) จากธนาคาร

9.

กำหนดรหัสผ่าน 6 หลัก และยืนยันรหัสผ่าน ดำเนินการเรียบร้อย การสมัครสําเร็จ
หมายเหตุ:

กรณีสมัครด้วยบัตรเครดิต จะสามารถใช้บริการได้เฉพาะดูรายละเอียดบัญชีบัตรเครดิตและเช็กคะแนนสะสม หากต้องการทำรายการได้ครบทุกฟังก์ชัน โปรดติดต่อสาขาธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น

1.

เลือกเมนู
 • “สมัคร / ปรับเปลี่ยนบริการบัวหลวง
  เอ็มแบงก์กิ้ง และไอแบงก์กิ้ง”
 • “สมัครบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง และบริการ
  บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง”

 

กำหนด รหัสลับแรกเข้า 4 หลัก (PIN) ที่เครื่องเอทีเอ็มได้ทันที และกดเบอร์โทรศัพท์มือถือ

 

2.

จากนั้นรอรับ รหัสประจำตัว (User ID) ที่ระบุอยู่บนใบสลิปเอทีเอ็ม หลังทำรายการสำเร็จ

3.

ดาวน์โหลด และเปิดแอปบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง จากนั้นนำรหัสประจำตัวที่ระบุบนใบสลิป และรหัสลับแรกเข้า 4 หลัก ที่ได้กำหนดผ่านเครื่องเอทีเอ็ม มาระบุในแอป และเลือก “ต่อไป”

4.

อ่านเงื่อนไขข้อกำหนดและกดยอมรับ

 

5.

ระบุข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขประจำตัวประชาชน
เบอร์มือถือ หรืออีเมล และเลือก “ต่อไป”

6.

ยืนยันเบอร์มือถือ และระบุรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ที่ได้รับผ่านข้อความ (SMS) จากธนาคาร

7.

กำหนดรหัสผ่าน 6 หลัก และยืนยันรหัสผ่าน ดำเนินการเรียบร้อย การสมัครสําเร็จ

1.

กรอกรายละเอียดลงใบคำขอใช้บริการบัวหลวง
เอ็มแบงก์กิ้ง และเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชีเงินฝาก นำไปยื่นให้เจ้าหน้าที่สาขา

 

กำหนด รหัสลับแรกเข้า 4 หลัก (PIN) ที่สาขาได้ทันที

 

2.

จากนั้นรอรับ รหัสประจำตัว (User ID) ทางข้อความ SMS ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้

3.

ดาวน์โหลด และเปิดแอปพลิเคชัน บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง จากนั้นนำรหัสประจำตัว และรหัสลับแรกเข้าที่ได้มาระบุในแอป และเลือก “ต่อไป”

4.

อ่านเงื่อนไขข้อกำหนดและกดยอมรับ

 

5.

ระบุข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขประจำตัวประชาชน
เบอร์มือถือ หรืออีเมล และเลือก “ต่อไป”

6.

ยืนยันเบอร์มือถือ และระบุรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ที่ได้รับผ่านข้อความ SMS จากธนาคาร

7.

กำหนดรหัสผ่าน 6 หลัก และยืนยันรหัสผ่าน ดำเนินการเรียบร้อย การสมัครสําเร็จ

ข้อมูลอื่นๆ

วงเงินทำรายการ
โอนเงิน

 

 • ไม่จำกัดวงเงิน สำหรับการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคารกรุงเทพ
 • วงเงินตั้งต้น 200,000 บาท / วัน รวมการโอนเงินไปที่บัญชีผู้อื่นธนาคารกรุงเทพและต่างธนาคาร โอนพร้อมเพย์ และโอนด้วยเบอร์มือถือเอ็มแบงก์กิ้ง
  • ไม่จำกัดจำนวนเงิน / รายการ สำหรับการโอนเงินไปบัญชีผู้อื่นธนาคารกรุงเทพ และโอนเบอร์มือถือเอ็มแบงก์กิ้ง
  • โอนได้สูงสุด 500,000 บาท / รายการ สำหรับการโอนเงินไปบัญชีผู้อื่นต่างธนาคาร และโอนพร้อมเพย์
 •  

 • ขอเพิ่ม / ลดวงเงินได้สูงสุด 2,000,000 บาท / วัน ผ่านสาขาทั่วประเทศ หรือขอเพิ่ม / ลดวงเงินได้สูงสุด 500,000 บาท / วัน ผ่านบัวหลวงโฟน โทร. 1333 กด 4-1-1-4 (ระบบอัตโนมัติ)  

 

จ่ายเงิน

 

 • วงเงินตั้งต้น 200,000 บาท / วัน รวมการจ่ายบิลบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ จ่ายค่าสินค้าและบริการ และเติมเงิน
 • ขอเพิ่ม / ลดวงเงินได้สูงสุด 2,000,000 บาท / วัน ผ่านสาขาทั่วประเทศ หรือขอเพิ่ม / ลดวงเงินได้สูงสุด 500,000 บาท / วัน ผ่านบัวหลวงโฟน โทร. 1333 กด 4-1-1-4 (ระบบอัตโนมัติ)    
ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ฟรี

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี

ค่าธรรมเนียมการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ฟรี

การโอนเงิน

โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารกรุงเทพ

โอนเงินระหว่างบัญชีของตนเอง และโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น

ฟรี

โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่น (แบบโอนทันที)

จำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ต่อรายการ

ฟรี

โอนเงินพร้อมเพย์

จำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ต่อรายการ

ฟรี

การชำระค่าสินค้าและบริการ

ฟรี

บริการแจ้งความเคลื่อนไหวของบัญชี (Account Alert Plus) ผ่านบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง*

แพ็กเกจแจ้งเตือนผ่าน SMS และแอปพลิเคชัน

15 บาท / บัญชี / เดือน

แพ็กเกจแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน

10 บาท / บัญชี / เดือน


*ฟรี! ค่าธรรมเนียม 2 เดือนแรก เมื่อสมัครตั้งแต่ 1 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 63 สำหรับบัญชีที่สมัครใหม่ และไม่เคยได้รับโปรโมชั่นนี้มาก่อน
ข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อตกลงการใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งและบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562)

 

ดูทั้งหมด >

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน