เปิดบัญชี e-Savings

รายละเอียดบัญชี e-Savings

ลูกค้าใหม่ที่ยังไม่ได้สมัคร

ลูกค้าใหม่สามารถสมัครโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ได้ง่ายๆ

   

  


เมื่อดาวน์โหลดแอปโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพแล้ว สามารถเข้าแอป เพื่อเปิดบัญชี e-Savings ตามขั้นตอนดังนี้

1.

เลือก “เปิดบัญชีออนไลน์”

2.

อ่านรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ และกด “ต่อไป”

3.

ถ่ายรูปและตรวจสอบรูปถ่ายหน้าบัตรประจำตัวประชาชน และกด “ต่อไป”

4.

ระบุข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน และกด “ต่อไป”

5.

ระบุเบอร์มือถือ และกด “ยืนยัน”

6.

ระบุรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ที่ได้รับทาง SMS เพื่อยืนยันเบอร์มือถือ

7.

กำหนดรหัสผ่าน 6 หลัก สำหรับเข้าใช้งานโมบายแบงก์กิ้งในครั้งถัดไป

8.

กรอกข้อมูลส่วนตัว และกด “ต่อไป”

9.

ระบุรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ที่ได้รับทางอีเมลเพื่อยืนยันอีเมล

10.

เลือก “ยืนยันตัวตนผ่านแอปธนาคารอื่นภายใต้โครงการ National Digital ID (NDID)”

11.

เลือกผู้ให้บริการยืนยันตัวตนที่ลงทะเบียนใช้บริการไว้แล้ว

12.

กด “ยินยอม”

13.

เมื่อทำรายการยืนยันตัวตนสำเร็จ สถานะคำขอจะเปลี่ยนเป็น “อนุมัติ” จากนั้นกด “ต่อไป”

14.

เตรียมตัวถ่ายรูปใบหน้า เพื่อยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Facial Recognition)

15.

ถ่ายรูปใบหน้า โดยวางใบหน้าในกรอบ และทำตามคำแนะนำเพื่อพิสูจน์ความเป็นบุคคล (Liveness Detection)

16.

ลงนามอิเล็กทรอนิกส์ด้วย PIN 6 หลัก เพื่อยืนยันการเปิดบัญชี

17.

เปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings สำเร็จ

18.

เข้าสู่หน้าแรกโมบายก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และเริ่มต้นใช้งานได้ทันที

1.

เลือก “เปิดบัญชีออนไลน์”

2.

อ่านรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ และกด “ต่อไป”

3.

ถ่ายรูปและตรวจสอบรูปถ่ายหน้าบัตรประจำตัวประชาชน และกด “ต่อไป”

4.

ระบุข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน และกด “ต่อไป”

5.

ระบุเบอร์มือถือ และกด “ยืนยัน”

6.

ระบุรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ที่ได้รับทาง SMS เพื่อยืนยันเบอร์มือถือ

7.

กำหนดรหัสผ่าน 6 หลัก สำหรับเข้าใช้งานโมบายแบงก์กิ้งในครั้งถัดไป

8.

กรอกข้อมูลส่วนตัว และกด “ต่อไป”

9.

ระบุรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ที่ได้รับทางอีเมลเพื่อยืนยันอีเมล

10.

เลือก “ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนผ่านจุดบริการ Be My ID”

11.

นำรหัสอ้างอิง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ไปยืนยันตัวตนที่จุดบริการ Be My ID

12.

เมื่อทำรายการยืนยันตัวตนสำเร็จ สถานะคำขอจะเปลี่ยนเป็น “ยืนยันตัวตนสำเร็จ” จากนั้นกด “ต่อไป”

13.

เตรียมตัวถ่ายรูปใบหน้า เพื่อยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Facial Recognition)

14.

ถ่ายรูปใบหน้า โดยวางใบหน้าในกรอบ และทำตามคำแนะนำเพื่อพิสูจน์ความเป็นบุคคล (Liveness Detection)

15.

ลงนามอิเล็กทรอนิกส์ด้วย PIN 6 หลัก เพื่อยืนยันการเปิดบัญชี

16.

เปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings สำเร็จ

17.

เข้าสู่หน้าแรกโมบายก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และเริ่มต้นใช้งานได้ทันที

1.

เลือก “เปิดบัญชีออนไลน์”

2.

อ่านรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ และกด “ต่อไป”

3.

ถ่ายรูปและตรวจสอบรูปถ่ายหน้าบัตรประจำตัวประชาชน และกด “ต่อไป”

4.

ระบุข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน และกด “ต่อไป”

5.

ระบุเบอร์มือถือ และกด “ยืนยัน”

6.

ระบุรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ที่ได้รับทาง SMS เพื่อยืนยันเบอร์มือถือ

7.

กำหนดรหัสผ่าน 6 หลัก สำหรับเข้าใช้งานโมบายแบงก์กิ้งในครั้งถัดไป

8.

กรอกข้อมูลส่วนตัว และกด “ต่อไป”

9.

ระบุรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ที่ได้รับทางอีเมลเพื่อยืนยันอีเมล

10.

เลือก “ยืนยันตัวตนผ่านแอป atta ภายใต้โครงการ Mobile ID”

11.

กด “คัดลอกรหัสและเข้าสู่แอปพลิเคชัน atta”

12.

เปิดใช้งานแอป atta และเลือกเมนูยืนยันตัวตน “e-Savings Bangkok Bank”

13.

ระบุรหัสอ้างอิง 7 หลักที่ได้รับจากแอปโมบายแบงก์กิ้ง และเลขประจำตัวประชาชน

14.

ระบุเบอร์มือถือที่ใช้สมัครบริการ Mobile ID อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข และกด “ตกลง”

จากนั้นระบบจะพาไปสู่หน้ายืนยันตัวตนกับแอปผู้ให้บริการเครือข่าย โปรดทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนบนแอปผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

15.

ถ่ายรูปตรวจสอบใบหน้าด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้า

16.

ระบบจะแสดงผลการยืนยันตัวตน จากนั้นให้กลับไปยังแอปโมบายแบงก์กิ้ง เพื่อดำเนินการเปิดบัญชีต่อในขั้นตอนถัดไป

17.

เมื่อทำรายการยืนยันตัวตนสำเร็จ สถานะคำขอจะเปลี่ยนเป็น “ยืนยันตัวตนสำเร็จ” จากนั้นกด “ต่อไป”

18.

เตรียมตัวถ่ายรูปใบหน้า เพื่อยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Facial Recognition)

19.

ถ่ายรูปใบหน้า โดยวางใบหน้าในกรอบ และทำตามคำแนะนำเพื่อพิสูจน์ความเป็นบุคคล (Liveness Detection)

20.

ลงนามอิเล็กทรอนิกส์ด้วย PIN 6 หลัก เพื่อยืนยันการเปิดบัญชี

21.

เปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings สำเร็จ

22.

เข้าสู่หน้าแรกโมบายก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และเริ่มต้นใช้งานได้ทันที

วิธียืนยันตัวตนด้วย NDID วิธียืนยันตัวตนด้วย Be My ID วิธียืนยันตัวตนด้วย Mobile ID
*การยืนยันตัวตนด้วย NDID อยู่ระหว่างให้บริการภายใต้ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

คลิป VDO

วิธียืนยันตัวตน

NDID

ยืนยันตัวตนผ่านแอปธนาคารอื่น เหมาะสำหรับคนที่เคยยืนยันตัวตนแล้ว

Be My ID

ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน ณ จุดบริการ Be My ID ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ จุดบริการ Kerry Express หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven

Mobile ID

ยืนยันตัวตนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ ผ่านแอปพลิเคชัน atta โดยธนาคารกรุงเทพ

ลูกค้าปัจจุบัน

ลูกค้าปัจจุบันโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ เปิดบัญชี e-Savings เพิ่มได้ทันที ตามขั้นตอนดังนี้

1.

เลือกเมนู “บัญชี”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

คลิก “…” มุมขวาบน

4.

เลือก “เปิดบัญชีใหม่”

5.

อ่านรายละเอียดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ และกด “เปิดบัญชีใหม่”

6.

ระบุข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน และกด “ต่อไป”

7.

กรอกข้อมูลส่วนตัว เลือกสาขาเจ้าของบัญชี และกด “ต่อไป”

8.

เตรียมตัวถ่ายรูปใบหน้า เพื่อยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Facial Recognition)

9.

ถ่ายรูปใบหน้า โดยวางใบหน้าในกรอบ และทำตามคำแนะนำเพื่อพิสูจน์ความเป็นบุคคล (Liveness Detection)

10.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก

11.

เปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings สำเร็จ

12.

บัญชี e-Savings ที่เปิดใหม่จะเพิ่มในหน้า “บัญชี” โดยอัตโนมัติ และคุณจะได้รับอีเมลยืนยันการทำรายการ

ขั้นตอนการขอหน้าสมุดบัญชีออนไลน์

ลูกค้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings ขอหน้าสมุดบัญชีออนไลน์ได้ทันที ง่าย สะดวก ส่งตรงเข้าอีเมลคุณ

1.

เลือกเมนู “บัญชี”


2.

ระบุรหัสผ่าน 6 หลัก หรือใช้ Touch ID / Face ID / Fingerprint

3.

เลือกบัญชีที่ต้องการขอหน้าสมุดบัญชีออนไลน์

4.

กด “…” มุมขวาบน

5.

เลือก “ขอหน้าสมุดบัญชีออนไลน์”

6.

กดที่สัญลักษณ์รูปจดหมายเพื่อขอหน้าสมุดบัญชีออนไลน์

7.

ธนาคารจะส่งหน้าสมุดบัญชีให้คุณทางอีเมล

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ