One Family, One Team: Working Together, Serving You

ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารชั้นนำในระดับภูมิภาคพร้อมเครือข่ายสาขาต่างประเทศที่ครอบคลุม 15 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก และพนักงานจำนวนกว่า 25,000 คน ธนาคารมุ่งมั่นให้บริการลูกค้าทั่วเครือข่ายสาขาด้วยมาตรฐานเดียวกัน

มาตรฐานการให้บริการนี้เป็นผลจากการทำงานร่วมกับแบบ One Family, One Team เพื่อบริการลูกค้าและสนับสนุนให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจได้เต็มศักยภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

  • ธนาคารใส่ใจดูแลและสนับสนุนพนักงาน ลูกค้า และชุมชนเสมือนคนในครอบครัวทั้งในยามดีและร้าย
  • ธนาคารมุ่งพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในเชิงลึกซึ่งเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้ธนาคารสามารถสนับสนุนการทำงานของพนักงาน และการดูแลลูกค้า
  • ทุกเครือข่ายสาขาของธนาคารต่างทำงานร่วมกันในฐานะของเพื่อนคู่คิดเพื่อสนับสนุนลูกค้าให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

ธนาคารกรุงเทพได้ร่วมมือกับบลูมเบิร์ก มีเดีย สตูดิโอ ผลิตวีดิทัศน์ในรูปแบบสารคดีเพื่อถ่ายทอดถึงความมุ่งมั่นในการทำงานแบบ One Family, One Team และได้สัมภาษณ์นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ และนางเมลิซา รุสลี กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพอร์มาตา เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างธนาคารทั้งสอง

วีดิทัศน์นี้แสดงให้เห็นถึงการขยายเครือข่ายต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพผ่านการลงทุนในธนาคารเพอร์มาตา ซึ่งเป็นหนึ่งใน 8 ธนาคารชั้นนำของอินโดนีเซีย การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้นอกจากจะเป็นการควบรวมกิจการธนาคารที่ใหญ่ที่สุดครั้งประวัติศาสตร์อาเซียนแล้ว ยังเป็นการผนึกกำลังของเครือข่ายสาขา พนักงาน การค้า และวัฒนธรรมระหว่าง 2 เขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าด้วยกัน

วีดิทัศน์เล่าเรื่องราวผ่านศิลปินไทยและอินโดนีเซีย ได้แก่ โจแอน อัศวธิตานนท์ และฟอซี สัตยปุตรา ที่มาร่วมกันวาดรูปเพื่อค้นหาความหมายของคำว่า “ครอบครัว” โดยผสานมุมมองด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของกันและกันไว้ในงานศิลปะ

One Family, One Team สะท้อนให้เห็นวิถีการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพทุกคนในทุกเครือข่ายสาขา ที่มุ่งทำงานร่วมกันเพื่อให้บริการที่ช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจได้เต็มศักยภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

 

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ