บริษัทในเครือและการลงทุน

บริษัท ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด

บริษัท ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด ซึ่งธนาคารกรุงเทพเป็นผู้ถือหุ้นเต็ม 100% เริ่มเปิดดำเนินการในวันที่ 28 ธันวาคม 2552 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เซี่ยงไฮ้และมีสาขาตั้งอยู่ในเมืองหลักๆ ของประเทศจีน สามารถให้บริการผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีความหลากหลายรวมทั้งการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินสกุล Renminbi (RMB) ซึ่งเป็นสกุลเงินท้องถิ่นของจีนด้วย

Bangkok Bank Building, 2/F (Zone B&C), 3/F, 4/F
No. 7, Zhongshan East-1 Road, Huangpu District,
Shanghai 200002, The People’s Republic of China
โทรศัพท์: (86-21) 2329-0100
โทรสาร: (86-21) 2329-0168
SWIFT: BKKBCNSH
เว็บไซต์: www.bangkokbank.com.cn


บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด

บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด เป็นบริษัทในเครือของธนาคารกรุงเทพ โดยมีสำนักงานอยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ และให้บริการธนาคารพาณิชย์ที่หลากหลายแก่ลูกค้าในประเทศทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ ธนาคารมีบริการเพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า อาทิ บริการบัญชีเงินฝาก บริการเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า สินเชื่อธุรกิจ บริการโอนเงินระหว่างประเทศ บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ฯลฯ

1-45-01 Menara Bangkok Bank Laman Sentral Berjaya
No.105, Jalan Ampang 50450, Kuala Lumpur, Malaysia
โทรศัพท์: (60) 32-174-6888 
โทรสาร: (60) 32-174-6800 
SWIFT: BKKB MY KL
เว็บไซต์: www.bangkokbank.com.my


บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด

บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์สินที่รับโอนจากธนาคารกรุงเทพ

323 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น 30 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: (66) 0 2635 5001-3
โทรสาร: (66) 0 2635 5004
เว็บไซต์: www.stamc.com


บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด

บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด เป็นบริษัทในเครือของธนาคารกรุงเทพ และเป็นหนึ่งในบริษัทธุรกิจเงินร่วมลงทุนชั้นนำในประเทศไทย ที่มีทุนจดทะเบียน 2 พันล้านบาท โดยชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 500 ล้านบาท

173/10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: (66) 0 2011 8730
โทรสาร: (66) 0 2058 9807
เว็บไซต์: www.bualuangventures.com


บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ให้คำแนะนำการลงทุน การจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริการทำวิจัยและวิเคราะห์ตามที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้า

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 10, 12, 19, 23, 29-32
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: (66) 0 2618 1000, (66) 0 2231 3777
โทรสาร: (66) 0 2231 3951, (66) 0 2618 1001
เว็บไซต์: www.bualuang.co.th


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) ดำเนินธุรกิจครอบคลุมทั้งในส่วนจัดการลงทุน ได้แก่ กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรวมถึงธุรกิจทรัสตีให้กับกองทรัสต์ 

175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7, 21, 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: (66) 0 2679 6400
โทรสาร: (66) 0 2679 5995-6
เว็บไซต์: www.bblam.co.th


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด (BCAP) เป็นบริษัทในเครือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการจัดการกองทุนทั้งในส่วนของกองทุนรวม กองทุนรวมอีทีเอฟ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล 

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: (66) 0 2618 1599
โทรสาร: (66) 0 2618 1597
เว็บไซต์: www.bcap.co.th


เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน