บริษัทในเครือและการลงทุน

บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด

บางกอก แบงค์ เบอร์ฮาด ซึ่งธนาคารกรุงเทพถือหุ้น 100% มีสำนักงานอยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ให้บริการทางการเงินที่หลากหลายแก่ลูกค้าในประเทศทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ เช่น บริการบัญชีเงินฝาก บริการเพื่อธุรกิจส่งออกและนำเข้า สินเชื่อธุรกิจ บริการโอนเงินระหว่างประเทศ บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ฯลฯ

1-45-01 Menara Bangkok Bank Laman Sentral Berjaya
No.105, Jalan Ampang 50450, Kuala Lumpur, Malaysia
โทรศัพท์: (60) 32-174-6888
โทรสาร: (60) 32-174-6800
SWIFT: BKKB MY KL
เว็บไซต์: www.bangkokbank.com.my

ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด

ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) จำกัด ซึ่งธนาคารกรุงเทพถือหุ้น 100% มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ และมีสาขาตั้งอยู่ในเมืองหลักๆ ของประเทศจีน ให้บริการทางการเงินที่หลากหลาย รวมทั้งการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินสกุล Renminbi (RMB) ซึ่งเป็นสกุลเงินท้องถิ่นของจีน

Bangkok Bank Building, 2nd Floor (Zone B&C), 3rd - 4th Floor
No. 7, Zhongshan East-1 Road, Huangpu District
Shanghai 200002, The People’s Republic of China
โทรศัพท์: (86-21) 2329-0100
โทรสาร: (86-21) 2329-0168
SWIFT: BKKBCNSH
เว็บไซต์: www.bangkokbank.com.cn

ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค

ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค (ธนาคารเพอร์มาตา) ซึ่งธนาคารกรุงเทพถือหุ้น 98.71% มีสำนักงานอยู่ในกรุงจาร์กาตา ประเทศอินโดนีเซีย ให้บริการทางการเงินสำหรับลูกค้ารายย่อยในประเทศอย่างครบวงจร รวมถึงบริการตามหลักศาสนาอิสลาม หรือ ชะรีอะฮ์

Gedung World Trade Center II 1st - 2nd, 21st - 30th Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia
โทรศัพท์: (021) 7728-9928
โทรสาร: (021) 7728-9928
SWIFT: BBBAIDJA
เว็บไซต์: www.permatabank.com

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งธนาคารกรุงเทพถือหุ้น 99.91% ดำเนินธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ให้คำแนะนำการลงทุน การจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริการทำวิจัยและวิเคราะห์ตามที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้า

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 10, 12, 19, 23, 29-32
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: (66) 0 2618 1000, (66) 0 2231 3777
โทรสาร: (66) 0 2231 3951, (66) 0 2618 1001
เว็บไซต์: www.bualuang.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) ซึ่งธนาคารกรุงเทพถือหุ้น 75% ดำเนินธุรกิจครอบคลุมทั้งในส่วนจัดการลงทุน ได้แก่ กองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรวมถึงธุรกิจทรัสตีให้กับกองทรัสต์

175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7, 21, 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: (66) 0 2679 6400
โทรสาร: (66) 0 2679 5995-6
เว็บไซต์: www.bblam.co.th

บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด

บริษัท บริหารสินทรัพย์ทวี จำกัด ซึ่งธนาคารกรุงเทพถือหุ้น 100% ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์สินที่รับโอนจากธนาคารกรุงเทพ

325 ชั้น 1 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: (66) 0 2635 5001-3
โทรสาร: (66) 0 2635 5004
เว็บไซต์: www.stamc.com

บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด

บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งธนาคารกรุงเทพถือหุ้น 100% เป็นหนึ่งในบริษัทธุรกิจเงินร่วมลงทุนชั้นนำในประเทศไทย ที่มีทุนจดทะเบียน 2 พันล้านบาท โดยชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 1,500 ล้านบาท

173/10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: (66) 0 2011 8730
โทรสาร: (66) 0 2058 9807
เว็บไซต์: www.bualuangventures.com

บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด

บริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จำกัด ซึ่งธนาคารกรุงเทพถือหุ้น 90% ดำเนินธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง การเช่าซื้อ บริการรถยนต์เช่า แฟคเตอริ่ง และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 19
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: (66) 0 2670 4700
โทรสาร: (66) 0 2679 6160
เว็บไซต์: www.bsl.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด (BCAP) เป็นบริษัทในเครือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการจัดการกองทุนทั้งในส่วนของกองทุนรวม กองทุนรวมอีทีเอฟ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: (66) 0 2618 1599
โทรสาร: (66) 0 2618 1597
เว็บไซต์: www.bcap.co.th

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ