บริการนักลงทุน

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ (66) 0 2626 4981

อีเมล ir@bangkokbank.com

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ

โทร. (66) 0 2230 1893

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: (66) 0 2009 9000

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

บริษัท

นักวิเคราะห์

เบอร์ติดต่อ/อีเมล

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

คุณประวิทย์ เจียวก๊ก

(66) 0 2684 8797
prawit@aira.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

คุณอุษณีย์ ลิ่วรัตน์

(66) 0 2285 1888
usanee@asiaplus.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

คุณวีรยา รัตนวรทิพย์

(66) 0 2680 5042
veeraya.ra@asiawealth.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

คุณปัณณวิชย์ ฤทธาสิรินันท์

(66) 0 2508 1567 ext. 3201
pannawitch@aslsecurities.com

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

คุณสุวัฒน์ บำรุงชาติอุดม

(66) 0 2618 1341
suwat@bualuang.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

คุณยุวนารถ สุวรรณอำไพ

(66) 0 2287 6578
yuvanart.suwanumphai@th.nomura.com

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

คุณสุกฤษฎิ์ ฟรีสตัด

(66) 0 2841 9013
sukrit.fr@cgs-cimb.com

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด

คุณกฤตภาส สิริภัสสร

(66) 0 2788 3611
krit.siripassorn@citi.com

CLSA Securities (Thailand) Limited

คุณวีรพัฒน์ วงศ์อุไร

(66) 0 2257 4600
weerapat.wonk.urai@clsa.com

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด

คุณสิทธิเดช ประเสริฐรุ่งเรือง

(66) 0 2205 7000 ext. 4400
sittidath.pr@countrygroup.co.th

Credit Suisse Securities (Thailand) Limited

คุณอดุลย์ เศรษฐี

(66) 0 2614 6211
atul.sethi.2@credit-suisse.com

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณธนินี สถิรเรืองชัย

(66) 0 2657 7837
thaninees@th.dbsvickers.com

บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด

คุณธนวัฒน์ รื่นบันเทิง

(66) 0 2633 6484
tanawatr@dbtisco.com

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

คุณสุนันทา วสะภิญโญกุล

(66) 0 2646 9680
sunanta.v@fnsyrus.com

บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

คุณวรรณาภา อัศวเทววิช

(66) 0 2611 3553
wannapa.asa@fssia.com

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

คุณวิลาสินี บุญมาสูงทรง

(66) 0 2672 5937
wilasinee@globlex.co.th

Goldman Sachs (Singapore) Pte.

Ms. Melissa Kuang

(65) 6889 2869
melissa.kuang@gs.com

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

คุณรัตนา ลีนุตพงษ์

(66) 0 2658 5800
rattanal@ivglobal.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด

คุณจิดาภา จิรวัฒนากาล

(66) 0 2684 2326
jidapa.chirawattanakarn@jpmorgan.com

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

คุณจันทนา ทวีรัตนศิลป์

(66) 0 2696 0429
jantana.ta@kasikornsecurities.com

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณชาลี กือเย็น

(66) 0 2658 8851
chaliek@kgi.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

คุณมีนา ตุลยนิติกุล

(66) 0 2829 6999 ext. 2204
meena.tu@kfsec.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

คุณเจษฎา เตชะหัสดิน

(66) 0 2659 7000 ext. 5009
jesada.techahusdin@krungsrisecurities.com

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

คุณประภารัสมิ์ นนทพิบูลย์

(66) 0 2695 5872
prapharasn@ktzmico.com

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

คุณศรัณรัตน์ พันธโชติรัตน์

(66) 0 2648 1120
saranrat.p@ktbst.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

คุณศิริพร ไกรรส

(66) 0 2352 5156
siriporn.kr@lhsec.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

คุณวิไลลักษณ์ ภัทรวนากุล

(66) 0 2694 7753
peach.patharavanakul@macquarie.com

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

Mr. Graeme Cunningham

(66) 0 2658 5000 ext. 1393
Graeme.c@maybank-ke.co.th

Morgan Stanley (Singapore)

Mr. Nick Lord

(65) 6834 6746
nick.lord@morganstanley.com

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

คุณธีรพงษ์ วชิรพงษ์

(66) 0 2305 9207
therapong@phatrasecurities.com

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณอดิสรณ์ มุ่งพาลชล

(66) 0 2635 1700
adisornm@phillip.co.th

หลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย)

คุณธนเดช รังษีธนานนท์

(66) 0 2862 9745
tanadech.ru@rhbgroup.com

Sanford C. Bernstein

Mr. Kevin Kwek

(65) 6230 4650
kevin.kwek@bernstein.com

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

คุณกิตติมา สัตยพันธ์

(66) 0 2949 1003
kittima.sattayapan@scb.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

คุณสรัชดา ศรทรง

(66) 0 2617 4966
sarachada.sor@thanachartsec.co.th

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (Singapore) Limited

Ms. Xiushi Cai

(65) 6658 0617
xiushicai@hsbc.com.sg

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

คุณธนภัทร ฉัตรเสถียร

(66) 0 2286 3999
tanapat@trinitythai.com

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณวรวัฒน์ สายสุพัฒน์ผล

(66) 0 2613 5717
worawat.saisuphatphol@ubs.com

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณธนันชัย จิตตนูนท์

(66) 0 2659 8303
thananchai@uobkayhian.co.th

Yuanta Securities (Foreign)

คุณวีณา นายดูลย์

(66) 0 2009 8070
veena.n@yuanta.co.th

Yuanta Securities (Local)

คุณฉัตรา ชัยพันธ์วิริยาพร

(66) 0 2009 8056
chattra.c@yuanta.co.th

คำถามที่พบบ่อย

กำหนดการรายงานผลประกอบการของธนาคารเป็นอย่างไร
ธนาคารกรุงเทพรายงานผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกๆ ไตรมาส
จะรับรายงานประจำปีของธนาคารกรุงเทพได้ที่ใด
ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับรายงานประจำปีของธนาคารกรุงเทพในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งจะส่งไปพร้อมกับจดหมายเรียนเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

หากท่านมีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2561 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ (66) 0 2230 1477-8, (66) 0 2230 1784
ธนาคารกรุงเทพจ่ายเงินปันผลหรือไม่
ธนาคารมีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท และเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 32.32
ธนาคารกรุงเทพมีนโยบายลงทุนเพิ่มเติมจากเงินปันผลหรือไม่
ธนาคารไม่มีนโยบายที่จะนำเงินปันผลของผู้ถือหุ้นไปลงทุนแทนผู้ถือหุ้น
จะขอตรวจสอบหรือยืนยันจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ได้อย่างไร

ธนาคารกรุงเทพเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียน สามารถถือหุ้นของธนาคารกรุงเทพได้สองวิธี วิธีแรกคือ การถือใบหุ้น วิธีที่สองคือ การถือหุ้นโดยไม่มีใบหุ้นที่ซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์

หากท่านถือใบหุ้นท่านสามารถขอยืนยันจำนวนหุ้นได้โดยติดต่อกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ (66) 0 2009 9999 หากท่านมิได้ถือใบหุ้นและมีบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ ท่านสามารถยืนยันจำนวนหุ้นได้กับบริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ

ทำอย่างไรหากใบหุ้นหาย
หากใบหุ้นหายท่านควรติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถออกใบหุ้นใหม่ให้ แต่ท่านต้องแจ้งความ พร้อมนำใบแจ้งความและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยในการแจ้งความท่านต้องระบุจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่ หากไม่ทราบ สามารถสอบถามศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ที่หมายเลข (66) 0 2009 9999
จะเกิดอะไรขึ้นหากผู้ถือหุ้นเสียชีวิต
ทายาทจะได้รับสิทธิเป็นผู้ถือครองหุ้นของธนาคารกรุงเทพแทน โดยทายาทของท่านจะต้องนำหมายศาลที่ยืนยันความเป็นทายาท ใบมรณะบัตร และบัตรประจำตัวประชาชน มาติดต่อที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ที่หมายเลข (66) 0 2009 9999
จะขายหุ้นธนาคารกรุงเทพ หรือซื้อเพิ่มได้อย่างไร
ธนาคารกรุงเทพเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ถือหุ้นท่านสามารถซื้อ ขาย หุ้นของธนาคารในตลาดหลักทรัพย์โดยผ่านบริการของบริษัทหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นต้องแจ้งใครเมื่อเปลี่ยนที่อยู่
ถ้าท่านมีบัญชีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ โปรดแจ้งกับบริษัทนั้นๆ ซึ่งจะเป็นผู้แจ้งกับนายทะเบียนคือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้กับท่าน

หากท่านเป็นผู้ถือใบหุ้น ท่านสามารถแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยตรง ที่หมายเลข (66) 0 2009 9999

ไม่ว่าท่านจะแจ้งที่อยู่ใหม่กับใคร ท่านจะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนแสดงตน
ควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีหรือไม่

การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นโอกาสที่ท่านจะได้รับทราบการดำเนินงานของธนาคารกรุงเทพโดยละเอียด รวมถึงแนวทางกลยุทธ์ที่ธนาคารจะนำมาใช้

 

ท่านยังมีโอกาสพูดคุยซักถามคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร ธนาคารเห็นว่าการเข้าร่วมประชุมจะเป็นประโยชน์กับท่านเอง และอยากเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

หุ้นของธนาคารกรุงเทพมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
หุ้นของธนาคารกรุงเทพมีเพียงประเภทเดียวคือหุ้นสามัญซึ่งสามารถซื้อขายในกระดานไทยและในกระดานต่างประเทศ และใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)
ธนาคารกรุงเทพจำหน่ายตราสารอนุพันธ์หรือใบแสดงสิทธิซื้อขายหลักทรัพย์หรือไม่
ธนาคารไม่เคยออกหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าว
ธนาคารกรุงเทพมีทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ และที่ชำระแล้วเท่าไหร่

ธนาคารมีทุนจดทะเบียน 40,000 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 3,998 ล้านหุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 2 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท ทุนจดทะเบียนในส่วนที่ชำระแล้ว มีมูลค่า 19,088 ล้านบาท

ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นของธนาคารในกระดานไทยได้หรือไม่

ได้ แต่จะไม่ได้รับสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล และสิทธิในการซื้อหุ้นใหม่จากธนาคาร หากต้องการรับสิทธิดังกล่าว จะต้องติดต่อกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอแปลงหุ้นที่ถืออยู่ในกระดานไทยเป็นหุ้นกระดานต่างประเทศ

 

อีกวิธีหนึ่งคือขอแปลงหุ้นในกระดานไทยเป็นใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ซึ่งมีการออกเป็นครั้งแรกในปี 2544 ผู้ถือใบแสดงสิทธิดังกล่าวมีสิทธิทางการเงินเทียบเท่ากับผู้ถือหุ้นสามัญอื่นๆ ของธนาคาร แต่จะไม่ได้รับสิทธิในการออกเสียง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้นของธนาคารกรุงเทพ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของเฉลี่ย (ROE) ของธนาคารกรุงเทพเป็นเท่าไหร่
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของเฉลี่ยของธนาคารสำหรับปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 8.73 และสำหรับงวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 อยู่ที่ร้อยละ 8.81
ใครคือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารกรุงเทพ
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 24 เมษายน 2562 (Record Date)

ลำดับ

ผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วน (%)

1

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

631,372,049

33.08%

2

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

87,503,166

4.58%

3

สำนักงานประกันสังคม

58,845,100

3.08%

4

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก

48,584,424

2.55%

5

STATE STREET EUROPE LIMITED

41,139,923

2.16%

6

UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account

34,709,770

1.82%

7

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

34,097,030

1.79%

8

THE BANK OF NEW YORK MELLON

29,772,200

1.56%

9

BNY MELLON NOMINEES LIMITED

28,224,753

1.48%

10

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC

26,573,229

1.39%

 

ผู้ถือหุ้นอื่น

888,021,250

46.51%

 

ยอดรวมทุนในส่วนที่ชำระแล้ว

1,908,842,894

100.00%

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน