อันดับความน่าเชื่อถือ

ธนาคารกรุงเทพได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเป็น ‘ระดับที่น่าลงทุน’ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับนานาชาติ

Moody's Investors Service
วันที่ประกาศเรตติ้งล่าสุด 18 ธันวาคม 2563

Outlook

Foreign Currency Deposit

Senior Unsecured Debt

Subordinated Debt

Baseline Credit Assessment (BCA)

Long-term

Short-term

Stable

Baa1

P-2

Baa1

Baa2

baa1


S&P Global Ratings
วันที่ประกาศเรตติ้งล่าสุด 30 กรกฎาคม 2563

Outlook

Issuer Credit Rating

Senior Unsecured Debt

Subordinated Debt

Stand-Alone Credit Profile (SACP)

Long-term

Short-term

Stable

BBB+

A-2

BBB+

BBB

bbb


Fitch Ratings
วันที่ประกาศเรตติ้งล่าสุด 2 เมษายน 2563

International Ratings

National Ratings

Outlook

Issuer Default Rating

Senior Unsecured Debt

Subordinated Debt

Viability Rating (VR)

Outlook

Long-term

Short-term

Long-term

Short-term

Stable

BBB

F2

BBB

BB+

bbb

Stable

AA+ (tha)

F1+ (tha)

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน