อันดับความน่าเชื่อถือ

ธนาคารกรุงเทพได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเป็น ‘ระดับที่น่าลงทุน’ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับนานาชาติ

Moody's Investors Service
วันที่ประกาศเรตติ้งล่าสุด 30 กรกฎาคม 2562

Outlook

Foreign Currency Deposit

Senior Unsecured Debt

Subordinated Debt

Baseline Credit Assessment (BCA)

Long-term

Short-term

Positive

Baa1

P-2

Baa1

Baa2

baa1


Standard & Poor's
วันที่ประกาศเรตติ้งล่าสุด 14 มกราคม 2562

Outlook

Issuer Credit Rating

Senior Unsecured Debt

Subordinated Debt

Stand-Alone Credit Profile (SACP)

Long-term

Short-term

Stable

BBB+

A-2

BBB+

BBB

bbb


Fitch Ratings
วันที่ประกาศเรตติ้งล่าสุด 12 เมษายน 2562

International Ratings

National Ratings

Outlook

Issuer Default Rating

Senior Unsecured Debt

Subordinated Debt

Viability Rating (VR)

Outlook

Long-term

Short-term

Long-term

Short-term

Stable

BBB+

F2

BBB+

BBB

bbb+

Stable

AA+ (tha)

F1+ (tha)

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน