อันดับความน่าเชื่อถือ

ธนาคารกรุงเทพได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเป็น “ระดับที่น่าลงทุน” โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับนานาชาติ

Moody's Investors Service
วันที่ประกาศเรตติ้งล่าสุด 11 พฤศจิกายน 2565

Foreign Currency Deposit

Senior Unsecured Debt

Subordinated Debt

Subordinated Debt
(Basel III-compliant Tier 2 securities)

Subordinated Debt
(Basel III-compliant Tier 1 securities)

Baseline Credit Assessment (BCA)

Long-term

Outlook

Short-term

Baa1

Stable

P-2

Baa1

Baa2

Baa3

Ba1

baa1


S&P Global Ratings
วันที่ประกาศเรตติ้งล่าสุด 28 กุมภาพันธ์ 2566

Issuer Credit Rating

Senior Unsecured Debt

Subordinated Debt

Stand-Alone Credit Profile (SACP)

Long-term

Outlook

Short-term

BBB+

Stable

A-2

BBB+

BBB

bbb-


Fitch Ratings
วันที่ประกาศเรตติ้งล่าสุด 22 ธันวาคม 2565

International Ratings

National Ratings

Viability Rating (VR)

Issuer Default Rating

Senior Unsecured Debt

Subordinated Debt

Subordinated Debt
(Basel III-compliant Tier 2 securities)

Long-term

Outlook

Short-term

Long-term

Outlook

Short-term

BBB

Stable

F2

BBB

BB+

BB+

AA+ (tha)

Stable

F1+ (tha)

bbbเครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ