จุดเด่นบริการ

สแกน QR Code เพื่อชำระเงินค่าสินค้าและบริการในต่างประเทศได้ง่ายๆ ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ

สะดวก

ชำระเงินให้ร้านค้าในต่างประเทศได้ทันที ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

มั่นใจ

ได้รับ e-Slip ยืนยันการทำรายการทันที เมื่อทำรายการ
ชำระเงินสำเร็จ

ทราบอัตราแลกเปลี่ยนทันที

ทราบอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะทำรายการ ซึ่งอาจดีกว่าการชำระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดบริการ
Cross-Border QR Payment คือ บริการสำหรับนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ และผู้ที่ต้องการชำระเงินค่าสินค้าและบริการให้ร้านค้าในต่างประเทศ ด้วยการสแกน QR Code ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ (Outbound) นอกจากนี้ยังเป็นบริการสำหรับร้านค้าไทยสามารถรับเงินผ่าน PromptPay QR จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ทันที (Inbound)

 

โดยเริ่มต้นในประเทศดังต่อไปนี้ ซึ่งในอนาคตจะขยายการให้บริการไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วภูมิภาค
 • เวียดนาม
 • อินโดนีเซีย
 • มาเลเซีย
 • สิงคโปร์
 • กัมพูชา (เฉพาะบริการ Inbound)
 • ลาว (เฉพาะบริการ Inbound)
 • ฮ่องกง

สังเกตสัญลักษณ์สำหรับการสแกนจ่าย ดังนี้

เงื่อนไขบริการ
 • บุคคลไทยและชาวต่างชาติสามารถใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ สแกน QR Code เพื่อชำระเงินในต่างประเทศได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง   
 • สามารถชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทาง Cross-Border QR Payment ได้สูงสุด 100,000 บาท/รายการ และสูงสุด 500,000 บาท/วัน (วงเงินในการชำระค่าสินค้าและบริการ ซึ่งรวมถึง Cross-Border QR Payment และบริการเติมเงินผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ เป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด สูงสุด 2,000,000 บาท/วัน)
 • ธนาคารจะหักเงินในบัญชีสกุลเงินบาททันทีเมื่อยืนยันการทำรายการ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะที่ทำรายการของธนาคารในประเทศไทยที่เป็นผู้ทำหน้าที่ชำระเงินให้แก่ธนาคารพันธมิตรในต่างประเทศเพื่อจ่ายเงินให้ร้านค้า
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมบริการ
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
คำถามที่พบบ่อย
 • บริการ Cross-Border QR Payment คืออะไร
  คือบริการชำระเงินค่าสินค้าและบริการ ด้วยการสแกน QR Code ของร้านค้าในต่างประเทศ* ผ่านโมบายแบงก์กิ้งจากธนาคารกรุงเทพ ซึ่งธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาทที่ผูกไว้กับโมบายแบงก์กิ้งโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะที่ทำรายการ (Outbound)

  สำหรับร้านค้าไทยสามารถรับเงินผ่าน PromptPay QR จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ทันที (Inbound) โดยเริ่มต้นในประเทศดังต่อไปนี้
  • เวียดนาม
  • อินโดนีเซีย
  • มาเลเซีย
  • สิงคโปร์
  • กัมพูชา (เฉพาะบริการ Inbound)
  • ลาว (เฉพาะบริการ Inbound)
  • ฮ่องกง

 

 • บริการ Cross-Border QR Payment แตกต่างจากบริการชำระเงินด้วย Thai QR Code ภายในประเทศ หรือไม่
  ไม่แตกต่างกัน เพียงแต่การชำระเงินค่าสินค้าและบริการของร้านค้าในต่างประเทศ ธนาคารจะแปลงมูลค่าสินค้าและบริการ จากสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะที่ทำรายการ ก่อนหักเงินจากบัญชี

 

 • บริการ Cross-Border QR Payment เหมาะสำหรับบุคคลใด
  เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการชำระเงินค่าสินค้าและบริการของร้านค้าในต่างประเทศด้วย QR Code เช่น นักท่องเที่ยว นักธุรกิจที่เดินทางระหว่างประเทศ หรือผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการในต่างประเทศ

 • ชำระเงินได้สูงสุดเท่าไร และมีค่าธรรมเนียมหรือไม่
  สามารถชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่าน Cross-Border QR Payment ได้สูงสุด 100,000 บาท/รายการ และสูงสุด 500,000 บาท/วัน โดยไม่มีค่าธรรมเนียมบริการ

  (วงเงินในการชำระค่าสินค้าและบริการ ซึ่งรวมถึง Cross-Border QR Payment และบริการเติมเงินผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ เป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด สูงสุด 2,000,000 บาท/วัน)

 

 • สามารถสแกน QR Code ชำระค่าสินค้าและบริการในต่างประเทศด้วยโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ได้ที่ร้านค้าใดบ้าง
  ใช้บริการได้ทุกร้านค้าในต่างประเทศที่แสดงสัญลักษณ์ ดังนี้


 • ธนาคารใช้อัตราแลกเปลี่ยนใดในการแปลงค่าเงิน
  ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะที่ทำรายการของธนาคารในประเทศไทยที่เป็นผู้ทำหน้าที่ชำระเงินให้แก่ธนาคารพันธมิตรในต่างประเทศเพื่อจ่ายเงินให้ร้านค้า

  *โปรดตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน และจำนวนเงินบาทที่ต้องชำระ ก่อนกดยืนยันการทำรายการทุกครั้ง

 • การใช้บริการ Cross-Border QR Payment ในต่างประเทศ ปลอดภัยหรือไม่
  การใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ สแกน QR Code ชำระเงินค่าสินค้าและบริการของร้านค้าในต่างประเทศ มีความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานการชำระเงิน เช่น
  • ผู้ชำระเงินเข้าใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง ด้วยรหัสผ่าน 6 หลัก
  • หน้าจอโมบายแบงก์กิ้งจะแสดงชื่อผู้รับเงิน มูลค่าสินค้าและบริการ สกุลเงินท้องถิ่นของร้านค้าในต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน และจำนวนเงินที่ต้องชำระเป็นสกุลเงินบาท (THB) ณ ขณะที่ทำรายการ ให้ผู้ชำระเงินตรวจสอบ ก่อนกดยืนยันการทำรายการทุกครั้ง
  • ผู้ชำระเงินสามารถกำหนดวงเงินในการชำระเงินต่อวันได้

 • ชาวต่างชาติสามารถใช้บริการ Cross-Border QR Payment ได้หรือไม่
  ชาวต่างชาติที่ใช้บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ สามารถสแกน QR Code ของร้านค้าในต่างประเทศได้เช่นเดียวกับผู้ใช้บริการชาวไทย

 • หากต้องการสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติม ติดต่อได้ผ่านช่องทางใด
  บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ (66) 0 2645 5555 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ