จุดเด่นผลิตภัณฑ์

วงเงินกู้

รีไฟแนนซ์เพื่อลดภาระดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านของคุณ ให้เป็นเรื่องเบาๆ ให้คุณผ่อนชำระคืนได้เร็วขึ้น ด้วยการขอกู้ครั้งใหม่ที่ดอกเบี้ยต่ำกว่าด้วยวงเงินกู้สูงสุดเท่ากับ 100% ของภาระหนี้คงเหลือ

ผ่อนสบาย

นานสูงสุด 30 ปี (เฉพาะพนักงานประจำ สูงสุด 35 ปี) รวมอายุกับระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี

 

สามารถเลือกผ่อนชำระได้ทั้งแบบขั้นบันได หรือแบบคงที่

หลักประกัน

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย

 

(ยกเว้นหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า)

ค่าธรรมเนียม

ค่าประเมินหลักประกัน ขั้นต่ำ 3,000 บาท (ไม่รวม VAT) ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ
ทั้งนี้ อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับประเภท ขนาด และจำนวนของหลักประกัน อ้างอิงตามประกาศธนาคารในเว็บไซต์ หรือประกาศ ณ สาขา

รายละเอียดสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้กู้
มีประวัติการผ่อนชำระที่ดีในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
วิธีการสมัคร
หากคุณสนใจใช้สินเชื่อบ้านบัวหลวง สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและสมัครออนไลน์ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงกรอกข้อมูลเบื้องต้นในแบบฟอร์มผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือพบผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ ณ สาขาธนาคารกรุงเทพ ที่พร้อมให้คำแนะนำ และช่วยคุณเลือกสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการ

โปรโมชันพิเศษ

รับฟรี กระเป๋าล้อลาก 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 3,990 บาท เมื่อสมัครสินเชื่อบ้านบัวหลวงรีไฟแนนซ์ พร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต โฮมเฟิสต์ พลัส (ฉบับปรับปรุง) ที่ได้รับอนุมัติ โดยจดจำนอง และเบิกใช้วงเงินสินเชื่อรีไฟแนนซ์ ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2566 - 30 ธันวาคม 2566

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับของสมนาคุณ
 • เมื่อสมัครสินเชื่อบ้านบัวหลวงรีไฟแนนซ์ พร้อมสมัครประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต โฮมเฟิสต์ พลัส (ฉบับปรับปรุง) ที่ได้รับอนุมัติ โดยจดจำนอง และเบิกใช้วงเงินสินเชื่อรีไฟแนนซ์ ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 - 30 ธันวาคม 2566
 • จำกัด 1 คน/1 สิทธิ/หลักประกัน และ 300 สิทธิแรกตลอดระยะเวลาโครงการ โดยสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มีการจดจำนองเรียบร้อยแล้วตามลำดับก่อน - หลัง
 • ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขจะได้รับของสมนาคุณ ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลูกค้าจดจำนองกับธนาคาร โดยธนาคารจะจัดส่งให้ลูกค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าให้ไว้กับธนาคาร
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
รายละเอียดเงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สอบถามเพิ่มเติมที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร. 1333
รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

คำเตือน

 1. เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 2. การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืนก่อนครบกำหนด ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน
 3. ผู้ขอเอาประกันภัย ควรศึกษาและ ทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายรายละเอียดความคุ้มครอง ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
 4. ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น โดยการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ เงื่อนไข ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 5. การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 6. การตรวจสุขภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด
 7. ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัย และปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามสัญญาประกันภัย
 8. ข้อกำหนด และเงื่อนไขความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
 9. การสมัครประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต โฮมเฟิสต์ พลัส (ฉบับปรับปรุง) เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกสำหรับลูกค้า ไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ

ลงทะเบียนสินเชื่อบ้านบัวหลวงออนไลน์

สนใจสินเชื่อบ้านบัวหลวง

ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น พร้อมทราบผลพิจารณาเบื้องต้น เพียงกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

4 เรื่องต้องรู้ก่อนขอสินเชื่อ

ข้อมูลเบื้องต้น และรายละเอียดที่ควรทราบเกี่ยวกับการขอสินเชื่อ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ