สมัครสินเชื่อบัวหลวงพูนผลวันนี้ รับโปร 2 ต่อ

 • ต่อที่ 1: อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น MRR-1% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี
 • ต่อที่ 2: รับฟรี Magic e-Voucher by Central Group มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท สำหรับลูกค้า 200 ท่านแรกที่อนุมัติและเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 ส.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66

รายละเอียดและเงื่อนไข

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

ต่อที่ 1 

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น MRR-1% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ผ่อนชำระสูงสุด 10 ปี
 • วงเงินกู้ยืม 100% ของมูลค่าการใช้จ่ายสูงสุด และวงเงินสูงสุดต่อมูลค่าหลักประกันไม่เกิน 80%-90%(Top Up) และไม่เกินอัตราส่วนวงเงินสินเชื่อสูงสุดตามประกาศ ธปท. สูงสุด 70%-80%(Home for Cash) โดยวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท

วัตถุประสงค์

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

ได้เพิ่ม

บ้านแลกเงิน

(Top Up)

(Home For Cash)

เพื่อปรับปรุงบ้านเพื่อประหยัดพลังงานหรือปรับปรุงบ้านเพื่อผู้สูงอายุ/ผู้พิการ*

MRR-1%

MRR-0.75%

เพื่อต่อเติม/ตกแต่ง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

MRR-0.5%

MRR-0.25%

เพื่ออเนกประสงค์อื่น

MRR-0.25%

MRR+0.75%

เพื่อใช้จ่ายส่วนตัว

MRR+0.5%

* สินเชื่อบัวหลวงพูนผลกรีน 
(อัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบัน ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ 29 กันยายน 66 เท่ากับ 7.30 % ต่อปี โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามประกาศในเว็บไซต์ธนาคาร หรือประกาศ ณ สาขาธนาคาร)

ฟรี ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน (ขั้นต่ำ 3,000 บาท ไม่รวม VAT) กรณีขอสินเชื่อบัวหลวงพูนผลกรีน ทั้งนี้ อัตราค่าบริการนี้ขึ้นอยู่กับประเภท ขนาด และจำนวนของหลักประกันอ้างอิงตามประกาศธนาคาร ในเว็ปไซต์หรือประกาศ ณ สาขา


ต่อที่ 2

 • รับฟรี Magic e-Voucher by Central Group มูลค่า 2,000 บาท สำหรับลูกค้าสินเชื่อบัวหลวงพูนผลได้เพิ่ม และสินเชื่อบัวหลวงพูนผลบ้านแลกเงิน และสินเชื่อบัวหลวงพูนผลกรีน รวม 200 ท่านแรก(เฉพาะผู้กู้หลัก) ที่อนุมัติและเบิกใช้วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่  1 ส.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
 •  จำกัดสำหรับผู้กู้หลัก 1 คน/1 สิทธิ/หลักประกัน รวมเป็นเงิน 2,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ
 • ธนาคารจะส่ง SMS แจ้งสิทธิการรับ Magic e-Voucher by Central Group ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขภายใน 120 วันทำการ หลังจากจดจำนองเรียบร้อยแล้ว
 • ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขจะได้รับ Magic e-Voucher by Central Group มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท สามารถรับสิทธิได้โดยเข้าไปที่เมนู "รีวอร์ด ดีลและโปรโมชั่นสุดพิเศษ"
  และกดรับสิทธิได้ที่ “สิทธิพิเศษของคุณ” บนโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 17 พ.ย. 66 - 30 เม.ย. 67 เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ และใช้สิทธิได้ถึง 31 ต.ค. 67
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน โอนหรือทอนเป็นเงินสดได้ ขอคืนส่วนลดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ และไม่สามารถใช้ร่วมกับ
  รายการส่งเสริมการขายอื่นได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้
  โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 • รายละเอียดเงื่อนไขสิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัท เซ็นทรัล เพย์เม้นท์ จำกัด กำหนด
   

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สาขาธนาคารกรุงเทพ หรือโทร.1333

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ