จุดเด่นผลิตภัณฑ์

วงเงินสูง

มอบวงเงินสินเชื่อสูงสุด 10 เท่าของรายได้ต่อเดือน สูงสุด 5 ล้านบาท

การเบิกใช้วงเงิน

สะดวกสบายในการเบิกใช้วงเงินได้ทุกเมื่อที่ต้องการด้วยหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นเช็คสั่งจ่าย/ เช็คเบิกเงินสดที่เคาน์เตอร์สาขา หรือเบิกเงินสดด้วยบัตรบีเฟิสต์ ได้ที่เครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร ไม่กำหนดยอดชำระคืนขั้นต่ำ คำนวณดอกเบี้ยเฉพาะยอดสินเชื่อที่เบิกใช้

หลักประกัน

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย (ยกเว้นหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า)

ค่าธรรมเนียม

ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน  ขั้นต่ำ  3,000 บาท (ไม่รวม VAT)

ทั้งนี้ อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับประเภท ขนาด และจำนวนของหลักประกัน หลักประกัน อ้างอิงตามประกาศธนาคารในเว็บไซต์ หรือประกาศ ณ สาขา

รายละเอียดสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้กู้
 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี 
 • เป็นพนักงานประจำ หรือเจ้าของกิจการ อายุงาน/กิจการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 • เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย 
 • มีประวัติการผ่อนชำระดี ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน 
 • มีความสามารถในการชำระคืนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร
วิธีการสมัคร

ผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ ณ สาขาธนาคารกรุงเทพ พร้อมให้คำแนะนำ และช่วยคุณเลือกสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการ

รายละเอียดบริการ
 • วงเงินสินเชื่อ: 
  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10 เท่าของรายได้ต่อเดือน 
  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 60% ของราคาประเมินสำหรับหลักประกันในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และ 50% สำหรับหลักประกันในเขตต่างจังหวัด 
  • วงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 100,000 บาท (กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว สูงสุด 2 ล้านบาท)
  • ขอสินเชื่อเพิ่มเติม เพื่อตกแต่งหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย วงเงินสูงสุดถึง 80-90% ของราคาประเมินหลักประกัน
    
 • การผ่อนชำระ: ไม่กำหนดยอดชำระคืนขั้นต่ำ และไม่มีค่าธรรมเนียมเมื่อชำระเกินกว่าเงื่อนไขหรือชำระก่อนกำหนด
   
 • การเบิกใช้วงเงิน: สะดวกสบายในการเบิกใช้วงเงินได้ทุกเมื่อที่ต้องการในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ด้วยเช็คสั่งจ่าย เช็คเบิกเงินสด หรือใช้บัตรบีเฟิสต์ถอนเงินสดจากเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม
   
 • หลักประกัน: ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้กู้ (ยกเว้นหลักประกันประเภทสิทธิการเช่า/ที่ดินเปล่า)

 • ค่าธรรมเนียม: 

  • ฟรี! ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน กรณีเป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านบัวหลวงปัจจุบันที่หลักประกันไม่เกิน 1 ปี ขอสินเชื่อรวมไม่เกินมูลค่าจดจำนองเดิม
  • ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน ขั้นต่ำ 3,000 บาท (ไม่รวม VAT) กรณีเป็นลูกค้าใหม่ หรือลูกค้าสินเชื่อบ้านบัวหลวงปัจจุบันที่ขอสินเชื่อรวมเกินกว่ามูลจำนองเดิม

 • ทั้งนี้ อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับประเภท ขนาด และจำนวนของหลักประกัน หลักประกัน อ้างอิงตามประกาศธนาคารในเว็บไซต์ www.bangkokbank.com หรือประกาศ ณ สาขา
อัตราดอกเบี้ย

ลงทะเบียนสินเชื่อบ้านบัวหลวงออนไลน์

สนใจสินเชื่อบ้านบัวหลวง

ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น พร้อมทราบผลพิจารณาเบื้องต้น เพียงกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

4 เรื่องต้องรู้ก่อนขอสินเชื่อ

ข้อมูลเบื้องต้น และรายละเอียดที่ควรทราบเกี่ยวกับการขอสินเชื่อ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ