จุดเด่นบริการ

สะดวก รวดเร็ว มั่นใจ

วางค้ำประกันแบบออนไลน์ได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมตรวจสอบสถานะรายการและเรียกดูรายงานได้ทุกวัน มั่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัยระดับสากล

ลดภาระงาน

ลดภาระงานด้านเอกสาร ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อกับกรมบัญชีกลาง

ธุรกิจคล่องตัว

มีวงเงินใช้หมุนเวียน ค้ำประกันอย่างต่อเนื่องระบบอัตโนมัติจะลดภาระค้ำประกันให้ทันทีตามยอดส่งออกจริง โดยไม่ต้องรอการส่งออกหมดทั้งจำนวน

กำหนดเองได้ตรงใจ

สามารถตั้งเงื่อนไขและวงเงินการอนุมัติรายการได้ด้วยตนเอง พร้อมกำหนด บัญชีเงินฝากเพื่อหักค่าธรรมเนียมได้สูงสุดถึง 3 บัญชี

ข้อมูลอื่นๆ

สมัครใช้บริการ
การให้บริการ
รายละเอียดบริการ

วางค้ำประกันออนไลน์

ออกหนังสือค้ำประกันค่าภาษีอากรสำหรับกรมศุลกากร

วางค้ำประกันค่าภาษีอากรสำหรับกรมศุลกากรแบบออนไลน์ได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate
Service Center (66) 0 2031 7888

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate Service Center (66) 0 2031 7888

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ