จุดเด่นบริการ

สะดวก รวดเร็ว มั่นใจ

วางค้ำประกันแบบออนไลน์ได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมตรวจสอบสถานะรายการและเรียกดูรายงานได้ทุกวัน มั่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัยระดับสากล

ลดภาระงาน

ลดภาระงานด้านเอกสาร ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อกับกรมศุลกากร

กำหนดเองได้ตรงใจ

สามารถตั้งเงื่อนไขและวงเงินการอนุมัติรายการได้ด้วยตนเอง พร้อมกำหนด บัญชีเงินฝากเพื่อหักค่าธรรมเนียมได้สูงสุดถึง 3 บัญชี

ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

สมัครใช้บริการ
รายละเอียดบริการ
การให้บริการ

เครื่องมือช่วยเหลือ

สมัครใช้บริการออกหนังสือค้ำประกันสำหรับหน่วยงานภาครัฐได้ที่สำนักธุรกิจ

เครื่องมือช่วยเหลือ

สมัครใช้บริการออกหนังสือค้ำประกันสำหรับหน่วยงานภาครัฐได้ที่สำนักธุรกิจ