จุดเด่นบริการ

สะดวก รวดเร็ว มั่นใจ

วางค้ำประกันแบบออนไลน์ได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมตรวจสอบสถานะรายการและเรียกดูรายงานได้ทุกวัน มั่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัยระดับสากล

ลดภาระงาน

ลดภาระงานด้านเอกสาร ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อกับกรมบัญชีกลาง

กำหนดเองได้ตรงใจ

สามารถตั้งเงื่อนไขและวงเงินการอนุมัติรายการได้ด้วยตนเอง พร้อมกำหนด บัญชีเงินฝากเพื่อหักค่าธรรมเนียมได้สูงสุดถึง 3 บัญชี

นวัตกรรมใหม่

เชื่อถือได้ ปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากหนังสือค้ำประกันสูญหาย

ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

รายละเอียดบริการ
บริการออกหนังสือค้ำประกันเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเซนเป็นตัวกลางเชื่อมต่อผู้ประกอบการกับหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบของกรมบัญชีกลาง ช่วยให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างโปร่งใส ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนไว้กับระบบงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Electronic Government Procurement: e–GP) ของกรมบัญชีกลางสามารถออกหนังสือค้ำประกันโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเซนของธนาคารกรุงเทพได้ 5 ประเภท คือ

 

  • หนังสือค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคา
  • หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา
  • หนังสือค้ำประกันการรับเงินค่าจ้าง/ค่าพัสดุล่วงหน้า
  • หนังสือค้ำประกันการรับเงินประกันผลงาน
  • หนังสือค้ำประกันการรับเงินค่าจ้าง/ค่าพัสดุก่อนการตรวจรับ
การให้บริการ
  • ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ค้าภาครัฐทุกบริษัท
  • ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติวงเงินค้ำประกันจากธนาคาร
สมัครใช้บริการ
ผู้ประกอบการภาครัฐสามารถสมัครใช้ระบบงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง โดยดูรายละเอียดระบบจัดซื้อจัดจ้างของเว็บไซต์กรมบัญชีกลางได้ที่ http://www.gprocurement.go.th โดยเข้าไปที่แถบรายการ “ค้นหาข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่คุณอยากรู้” และพิมพ์ข้อความ “การพิมพ์แบบแสดงการลงทะเบียน” หลักจากนั้น คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนเป็นผู้ค้าภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเซน

 

หมายเหตุ: ระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางรองรับการใช้งานด้วยบราวเซอร์ Internet Explorer9 (IE9) ขึ้นไป

 

สอบถามข้อมูล ติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ (Corporate Service Center) โทร. (66) 0 2031 7888 ตั้งแต่เวลา 8.00 น.-20.30 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ (เฉพาะวันทำการธนาคาร) อีเมล tradeservices.cs@bangkokbank.com 

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate
Service Center (66) 0 2031 7888

เครื่องมือช่วยเหลือ

สอบถามข้อมูล ติดต่อ Corporate Service Center (66) 0 2031 7888

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ