บริการวางแผนทางการเงินเฉพาะคุณ

  1. จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงและ/หรือตรวจสุขภาพการเงิน
  2. แนะนำการวางแผนทางการเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่คุณต้องการ
  3. นำเสนอสัดส่วนการลงทุนในพอร์ตของคุณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความเสี่ยงที่คุณสามารถยอมรับได้
  4. ติดตามสถานะการลงทุนและปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสม
  5. รายงานสรุปผลสถานะการลงทุนของคุณในปัจจุบัน

 

*บริการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  ซึ่งจัดทำร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ: สำหรับลูกค้าที่มียอดรวมเงินฝาก กองทุนรวม หุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพ และยอดรวมของเบี้ยประกันชีวิต เฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ล้านบาท
ขึ้นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด 

 

หมายเหตุ

  • สำหรับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคารที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลคุณโดยเฉพาะ
  • สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามพารากอน และสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงเทพตามสาขาที่ระบุข้างต้น หรือโทร. บัวหลวงโฟน 1333 

 

สามารถตรวจสอบข้อมูลติดต่อและเวลาเปิดทำการของสาขาได้ ที่นี่

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อท่านสำหรับการนัดหมายเข้ารับบริการ

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
ในทุกธุรกรรมทางการเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือ

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ